Над една трета (1/3) от проверените вносители от ЕС на мобилни телефони, леки автомобили и резервни части за тях нарушават данъчното законодателство. Това установиха служителите на Националната агенция за приходите (НАП) при проверки в 162 обекта за съхранение и продажба на такива стоки на територията на цялата страна.

Инспекторите на НАП са отчели, че има съществени разминавания между количествата на стоките, описани в счетоводните документи и тези, открити на място при инвентаризациите. На всички предприемачи, при които са открити нарушения, са възложени ревизии. Предстои проверките на търговци, които внасят стоки от ЕС и при които има повишен риск от ДДС злоупотреби да се извършват периодично.

Проверките са част от мащабната кампания, която НАП предприе от началото на 2007 г. за засилване на контрола по спазването на данъчно-осигурителното законодателство след приемането на страната ни в ЕС. Те целят да минимизират риска от недеклариране на вътрешнообщностни придобивания и съответно невнасяне на ДДС в бюджета.

В тази връзка през август бяха възложени и проверки на търговци, при които се забелязва значително нарастване на количествата на стоките и материалите в счетоводните им баланси през последните години.