Средната брутна работна заплата в област Враца през декември миналата година е достигнала 1397 лв., сочат последните данни на Националния статистически институт. Така районът не само е лидер в Северозападна България, но остава на втора позиция след София (град). Третото място е за София (област).

Таблица 1: Средна брутна работна заплата

Статистически райони

Месеци

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Северозападен район

1 026

1 036

1 013

1 048

1 057

1 072

1 088

1 055

1 123

1 131

1 117

1 151

-Видин

872

892

858

891

923

935

957

920

956

988

951

952

-Враца

1 210

1 229

1 206

1 266

1 289

1 285

1 238

1 230

1 319

1 316

1 366

1 397

-Ловеч

1 017

1 011

1 001

1 048

1 027

1 049

1 116

1 029

1 115

1 120

1 098

1 139

-Монтана

981

990

972

1 011

1 017

1 039

1 051

1 017

1 072

1 107

1 068

1 133

-Плевен

979

989

961

969

981

1 002

1 030

1 013

1 072

1 069

1 036

1 060

Северен централен район

1 060

1 061

1 034

1 035

1 072

1 097

1 128

1 093

1 141

1 177

1 123

1 149

-Велико Търново

1 012

1 006

994

1 008

1 045

1 053

1 077

1 038

1 093

1 113

1 061

1 096

-Габрово

1 149

1 143

1 114

1 072

1 128

1 182

1 187

1 162

1 226

1 219

1 198

1 211

-Разград

1 122

1 154

1 083

1 091

1 127

1 145

1 256

1 171

1 229

1 332

1 165

1 183

-Русе

1 077

1 078

1 048

1 055

1 085

1 120

1 150

1 127

1 164

1 205

1 162

1 188

-Силистра

912

916

909

914

950

951

953

939

966

1 025

1 002

1 041

Североизточен район

1 135

1 131

1 113

1 131

1 148

1 173

1 189

1 160

1 208

1 235

1 221

1 228

-Варна

1 206

1 198

1 179

1 196

1 207

1 251

1 272

1 224

1 282

1 318

1 302

1 287

-Добрич

998

1 014

988

1 019

1 036

1 036

1 066

1 078

1 111

1 103

1 097

1 104

-Търговище

1 071

1 032

1 015

1 036

1 049

1 069

1 059

1 058

1 110

1 137

1 115

1 164

-Шумен

1 047

1 062

1 055

1 071

1 113

1 102

1 106

1 086

1 115

1 132

1 122

1 173

Югоизточен район

1 094

1 094

1 089

1 076

1 123

1 132

1 126

1 106

1 182

1 191

1 158

1 202

-Бургас

1 078

1 073

1 042

1 050

1 096

1 099

1 104

1 096

1 148

1 179

1 159

1 171

-Сливен

992

995

994

949

1 021

1 018

1 021

991

1 059

1 125

1 038

1 088

-Стара Загора

1 174

1 178

1 198

1 174

1 212

1 230

1 207

1 181

1 292

1 244

1 221

1 295

-Ямбол

1 006

1 006

1 008

993

1 045

1 064

1 076

1 039

1 099

1 140

1 094

1 143

Югозападен район

1 649

1 612

1 666

1 664

1 647

1 677

1 731

1 647

1 709

1 783

1 725

1 847

-Благоевград

879

878

842

857

890

910

921

904

942

968

920

956

-Кюстендил

923

921

904

913

971

983

987

962

1 015

1 013

973

1 040

-Перник

966

968

947

957

971

960

1 004

969

999

1 029

980

1 066

-София

1 298

1 241

1 209

1 265

1 248

1 228

1 309

1 269

1 314

1 323

1 320

1 346

-София(столица)

1 809

1 766

1 841

1 827

1 801

1 838

1 897

1 799

1 868

1 955

1 891

2 031

Южен централен район

1 072

1 074

1 051

1 058

1 085

1 106

1 132

1 111

1 168

1 196

1 174

1 189

-Кърджали

1 016

1 026

1 014

983

996

1 017

1 035

1 039

1 122

1 155

1 254

1 165

-Пазарджик

1 028

1 032

999

1 070

1 047

1 057

1 071

1 069

1 117

1 188

1 128

1 156

-Пловдив

1 139

1 134

1 113

1 117

1 153

1 177

1 206

1 181

1 237

1 250

1 231

1 259

-Смолян

927

944

933

897

932

992

994

964

1 020

1 020

1 013

989

-Хасково

953

972

941

929

983

974

1 023

991

1 043

1 110

1 038

1 064

Източник: Националния статистически институт

Челната петица се допълва още от Стара Загора (1295 лв.) и Пловдив (1259 лв.). На дъното остават Смолян (989 лв.), Благоевград (956 лв.) и Видин (952 лв.), който е и най-бедният регион в цялата Европа.

Статистически погледнато, доброто представяне на Враца не е от вчера. Още според данните от 2018 г. областта заемаше четвърта позиция в страната, а по показателя брутен вътрешен продукт на населението беше изпреварена само от седем области.

Към края на миналата година обаче във Враца се наблюдават както положителни, така и отрицателни тенденции. Безработицата в областта, която по принцип е сред високите в страната, остана двойно по-висока от средното - 11,1%, въпреки че отчете маргинален спад от 0,3 процентни пункта спрямо ноември, сочат данните на Агенцията по заетостта.

Таблица 2: Средна брутна месечна заплата по региони - тримесечни данни

Статистически райони

Тримесечия на 2020 година

І

ІІ

III

IV

IV вкл.годишни премии

Северозападен район

1 025

1 059

1 089

1 133

1 176

-Видин

874

916

945

964

992

-Враца

1 215

1 280

1 262

1 360

1 460

-Ловеч

1 009

1 041

1 087

1 119

1 155

-Монтана

981

1 022

1 047

1 103

1 131

-Плевен

976

984

1 039

1 055

1 076

Северен централен район

1 052

1 068

1 121

1 150

1 199

-Велико Търново

1 004

1 035

1 069

1 090

1 141

-Габрово

1 135

1 128

1 192

1 209

1 248

-Разград

1 120

1 121

1 218

1 227

1 279

-Русе

1 068

1 087

1 147

1 185

1 236

-Силистра

912

938

953

1 023

1 073

Североизточен район

1 126

1 151

1 186

1 228

1 277

-Варна

1 195

1 218

1 259

1 302

1 351

-Добрич

1 000

1 030

1 085

1 101

1 148

-Търговище

1 039

1 051

1 075

1 139

1 178

-Шумен

1 055

1 095

1 102

1 142

1 200

Югоизточен район

1 092

1 110

1 138

1 183

1 228

-Бургас

1 064

1 082

1 116

1 170

1 225

-Сливен

994

996

1 023

1 084

1 100

-Стара Загора

1 183

1 205

1 226

1 253

1 303

-Ямбол

1 007

1 034

1 072

1 126

1 146

Югозападен район

1 642

1 663

1 696

1 785

1 889

-Благоевград

867

886

922

948

992

-Кюстендил

916

955

988

1 008

1 026

-Перник

960

963

991

1 025

1 048

-София

1 249

1 247

1 297

1 330

1 443

-София(столица)

1 805

1 822

1 855

1 959

2 075

Южен централен район

1 066

1 083

1 137

1 187

1 214

-Кърджали

1 019

999

1 065

1 191

1 205

-Пазарджик

1 020

1 058

1 086

1 157

1 172

-Пловдив

1 129

1 149

1 208

1 247

1 282

-Смолян

934

940

992

1 007

1 036

-Хасково

955

962

1 019

1 071

1 085

Същевременно инвестициите на бизнеса във Враца, измерени през разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, нарастват с 6% през миналата година, докато в останалите части на страната се свиват. Трябва да се има предвид, че те тръгват от изключително ниска база. Данните на НСИ за 2019 г. показват, че разходите за придобиване на ДМА възлизат на 1682 лв. на човек при средно за страната 2750 лв. на човек - т.е. в областта те са почти двойно по-ниски.

Друга относително положителна тенденция е увеличаването на броя на предприятията през миналата година, който расте десетократно по-бързо от средното за страната. Тук обаче също областта тръгва от изключително ниска база. Към 2018 г. тя всъщност е почти на дъното в страната по този показател с 38 фирми на 1000 души.

"Преките чуждестранни инвестиции от своя страна достигат едва 654 евро/човек при 3560 евро/човек в страната, което е пет пъти под средния обем за страната. Всичко това резултира и в сравнително ниската произведена продукция в областта. Тя продължава да нараства, но през 2018 г. достига едва 15,5 хил. лв./човек при 25,9 хил. лв./човек в страната", посочват от Института за пазарна икономика в изследването "Регионални профили".

От друга страна, областта е и почти на дъното в подреждането по инфраструктура, като едва около 10% от пътната мрежа се води първокласен път, а може да се спекулира, че, както относително често се случва с инфраструктурата в България, че в действителност делът им е още по-нисък.

Друг показател, на който трябва да се обърне внимание, е делът на населението във Враца, живеещо с материални лишения. Въпреки добрия номинален растеж на средната брутна работна заплата (основно движен от АЕЦ "Козлодуй"), която бележи трайно покачване през последните няколко години преди кризисната 2020 г., към 2019 г., която е последната, за която Националния статистически институт разполага с данни, цели 24,2% от населението на областта живее в материални лишения (средно за страната 19,9%), а делът на живеещите под линията на бедността е 38,9% или почти два пъти по-висок от средните за България 22,6%.

Казано иначе, "голата" статистика не ни казва пълната картина за стандарта на живот в съответното населено място или област. Тя трябва да се постави в контекста на много други фактори, които обрисуват цялата картина, и да се съпостави с динамиката изобщо през последните години.