През 2016 и 2017 година България е привлякла най-малко преки чуждестранни инвестиции от по-големите балкански икономики. Ако преди десетилетие страната ни е втора след Турция по обема на вложенията, идващи от чужбина, то през изминалата година тя е на последно място в това отношение в сравнение с южната ни съседка, Гърция, Румъния, Сърбия и Хърватия.

Това показва анализ на Българската стопанска камара за Интензитета на преките чуждестранни инвестиции, като специално тези изчисления са направени на база данни на Световната банка.

Ако през първата година от влизането на България в Европейския съюз (ЕС) чуждестранните вложения се изчисляват на 13,875 милиарда долара, то десет години по-късно те са в размер на едва 1,656 милиарда долара, става ясно от изследването. Отново през 2007 година страната ни е изпреварена само от Турция по размера на преките чуждестранни инвестиции, като за този период там те възлизат на 22,047 милиарда долара.

През 2017 година обаче съседна Румъния, например, е привлякла близо 3 пъти повече чуждестранни инвестиции. В страната те възлизат на 4,059 милиарда долара. В Сърбия се изчисляват на 2,879 милиона долара, а в Гърция - на 4,022 милиарда долара.

Снимка 375339

"За периода 2007-2017 година всички страни от региона са влошили показателите си и привлекателността си за чуждестранни инвестиции, което е резултат от световната финансова криза и международната конюнктура, но спадът в България е най-осезаем", посочват от БСК.

"Докато в Турция, Румъния и Хърватия намаляването на обема инвестиции е наполовина спрямо обемите от 2007 година, то в нашата страна спадът на инвестициите е 12 пъти спрямо 2007 година. Страната ни е на последно място от изследваните съседни страни по обем инвестиции и след Сърбия и Хърватия по интензитет на инвестициите", се казва още в анализа.

Що се отнася до размера на преките чуждестранни инвестиции към брутния вътрешен продукт (БВП) спадът е още по-осезаем. На фона на ускоряващата се икономика в годините след кризата вложенията се сриват от 1/3 през 2007 година до 1/33 през миналата.

"Страната не използва в достатъчна степен външен инвестиционен ресурс за ускоряване на растежа в икономиката в сравнение с другите страни в региона", посочват от БСК.

"Показателен е примерът с Гърция, която изпитваше финансови и икономически затруднения в разглеждания период, бе подложена на специфични мерки на ограничения, но инвестициите в нея нарастват над три пъти от 0,6% от БВП през 2007 година на 2% от БВП през 2017 година Сръбската икономика, сравнима по размер с българската, привлича почти двукратно по-голям обем външни инвестиции", казват още експертите.

Снимка 375340

Ако преди десетилетие тези вложения са с най-голям от БВП у нас - 31,2%, то през 2017 година са едва 2,9% на фона на 6,9% от БВП в Сърбия, 3,8% от БВП в Хърватия и 2,3% от БВП в Румъния.

Като цяло инвестициите в България през този период са относително константни - около 18 милиарда лева годишно, като при пика си през 2008 година те достигат 24 милиарда лева. Ако през периода обаче се наблюдава сериозен спад на чуждестранните вложения, то има осезаем ръст на местните инвестиции, което помага за поддържането на това постоянно ниво на инвестициите.

Снимка 375341

"За първото полугодие на 2018 г. спрямо същия период на 2017 година спадът на инвестициите се задълбочава и е 2 пъти (от 487,2 млн. евро на 246,2 милиона евро). Сривът се дължи предимно на отрицателния поток на дяловия капитал в капитала и резервите на българските дружества", се посочва още в документа.