Висококвалифицираните работници са от съществено значение за съвременните икономики, движещи иновациите, производителността и растежа. Заетите хора с високи умения се определят като хора на възраст 25-64 години, които са заети в следните професии: мениджъри, професионалисти, техници и асоциирани професионалисти.

Единственият регион на България, в който висококвалифицираните кадри са достигнали средните за ЕС нива (44.2%) - това Югозападният регион на страната (46.657%). Той включва областите София, Перник, Благоевград, Кюстендил и Софийска област.

Според последните данни на "Евростат" най-нисък е делът на висококвалифицираните служители в Северозападния регион (24.805%), Южния централен регион (24.822%), Югоизточния регион (25.278%) Северен централен (26.127%) и Североизточния регион (29.554%). 

Каква е ситуацията в ЕС?

През 2022 г. е имало приблизително 80 милиона висококвалифицирани хора, заети в целия ЕС, което представлява 44,2% от общия брой на заетите хора на възраст 25-64 години.

Разпределението на висококвалифицираните заети хора на регионално ниво варира много. 106 от 241 отчетени региона са равни или над средните за ЕС.

Германският бизнес в България: липса на кадри и недоволство от борбата с корупцията

Германският бизнес в България: липса на кадри и недоволство от борбата с корупцията

Това показва анкета, проведена от Германо-Българската индустриално-търговска камара

В 53 региона в ЕС най-малко половината от заетите се считат за висококвалифицирани, като най-висок дял е регистриран в регионите на столицата и другите градски региони. По-конкретно, 12 от 14-те региона в ЕС с най-висок дял на висококвалифицирани заети хора са столични региони.

През 2022 г. най-високите регионални дялове на висококвалифицирана заетост са регистрирани в Стокхолм (Швеция, 73,6%), Утрехт (Холандия, 68,9%), Люксембург (67,4%) и пров. Брабант Валон (Белгия, 65,8%). Следват столичните региони на Белгия, Франция, Литва, Унгария, Финландия, Германия, Полша, Холандия, Дания и Чехия с дялове, вариращи между 62,6% и 65,6 на сто.

Селските региони, бившите индустриални центрове, както и най-отдалечените и периферните региони са сред регионите на ЕС с по-нисък дял на висококвалифицирани лица. През 2022 г. е имало 24 региона в ЕС, където висококвалифицираните заети лица са представлявали по-малко от 29,5% от общата заетост сред хората на възраст 25-64 години. Тези региони са концентрирани главно в югоизточната част на Европа: 10 региона в Гърция, 6 в Румъния и 4 в България; той също включва 3 слабо населени региона в южната половина на Испания и Хърватия.

Подборът на кадри не е само хубави приказки и четене на CV-та

Подборът на кадри не е само хубави приказки и четене на CV-та

Заплатата трябва да се знае от самото начало, смята рекрутърът Бранимира Велева

Най-ниските дялове на висококвалифицираните заети са регистрирани в гръцките региони Стерея Елада (21,8%) и Йония Нисия (22,3%), както и в румънския регион Съд-Мунтения (22,8%).