Сериозен ръст на експорта в сектора на мебелите, хартията и продуктите на горското стопанство отбелязва съседна Турция. Общо износът за първите 7 месеца на 2023 г. е на стойност от 4,58 млрд. долара, като най-голям е делът на мебелите ($2,61 млрд.), съобщава "Дейли Сабах".

Контекст: Турската мебелна индустрия е огромна, като тя използва суровини както от местен произход, така и вносна дървесина, включително - от България, макар поне официално нашата страна да не е сред водещите (по данни на Световната банка за 2020 г., водещи са Германия, Финландия и Швеция).

Коя държава измести Русия като най-голям износител за Турция

Коя държава измести Русия като най-голям износител за Турция

Доставките за юни падат драстично, и то не само на енергоносители

През миналата година секторът реализира навън продукция за рекордните 8,44 млрд. долара, а за 2023 г. целта е още по-амбициозна - 10 млрд. долара.

Детайли: Юли е бил силен за предприятията в трите сфери, като само през него са реализирани експортни сделки за 609 млн. долара.

Турция увеличава още рекордното производството на пшеница

Съседката на България, която е принудена да увеличи още рекордното производство на пшеница

Ще има ли прекъсвания на доставките?

Най-големи купувачи на турски мебели и хартия са били Ирак с огромна преднина пред Израел и Великобритания и Германия и Иран по-назад в челната петица. От януари до юли износът към Русия се е увеличил с 55,3%, но базата е относително ниска.