През 2016 темповете на растеж на световната търговия ще се забавят до 1,7 на сто смятат в Световната търговска организация (СТО). Още през април организацията прогнозираше тенденция към намаляване динамиката на развитие на глобалната търговия, като очакваше незадоволителния  ръст за тази година от 2,8 процента.

Съгласно сегашните актуални прогнози на СТО, понижаване на темповете на растеж се наблюдава в най-големите развиващи се икономика като Китай и Бразилия. В САЩ същи се отчита намаляването на обема на външната търговия и по-специално на вноса.

На практика, за първи път от 15 години, темповете на растеж на световната икономика (според оценката на МВФ от юли – 3,1%, бел. ред.) са по-високи от аналогичния показател за световната търговия, отбелязва Reuters.

Прогнозите на СТО за темповете на растеж на световната търговия през 2017 т. година също са променени. През април организацията очакваше тя да нарасне догодина с 3,6%, сега СТО прогнозира увеличение между 1,8 до 3 процента.