Икономическият растеж на Тайланд се повиши до 5-годишен връх през последното тримесечие, надхвърляйки очакванията на икономистите. Ръстът от 4.8% се дължи на възстановяването на селскостопанската продукция, което се прибави към печалбите от износа и частното потребление, пише Bloomberg.

Централната банка поддържа основната  си лихва близо до рекордно ниско ниво, за да подпомогне икономическото възстановяване, тъй като предприятията все още не желаят да инвестират.

Националната статистика повиши прогнозата си за растеж за тази година в диапазона от 4.2% на 4.7%, вместо досега очакваните от 3.6% до 4.6%. Растежът за тримесечието обаче надмина дори най-смелите очаквания.

"По-високият износ подпомага производствения сектор", заяви Викаяют Бунчит, заместник-генерален секретар на държавната агенция за планиране. Частните инвестиции се очаква да се възстановят тази година, добави той.

Тайланд прие рекорден брой чужди туристи

Популярна туристическа дестинация продължава да чупи рекорди

Властите очакват 37 млн. посетители през 2018 г.

Четири години след като военните взеха властта, икономиката на Тайланд се възстановява, като растежът се поддържа от ръста на износа и туризма. Управляващите намалиха бюрокрацията, стремят се да привличат повече преки чуждестранни инвестиции за модернизация на промишлеността и подобряване на инфраструктурата.

Но някои от големите проекти се бавят, а предстоящите през следващата година избори, внасят несигурност в перспективата.

Буферите в чуждестранна валута и излишъкът по текущата сметка помагат на страната да се предпази от нестабилност, докато лихвите в САЩ се повишават. Тайландският бат е една от малкото валути на развиващите се пазари, които реализират печалби спрямо долара през тази година.

Световната банка смята, че повишаването на потенциалния растеж на Тайланд в диапазона от 4-5% продължава да бъде предизвикателство. Подобряването на образованието и услугите е от решаващо значение за повишаване на производителността, тъй като населението бързо застарява, отчитат експертите.