Броят на откритите нови работни места от частния сектор в САЩ през март е нараснал до 263 хиляди, показват данните на анализаторската компания Automatic Data Processing (ADP).

Те се оказаха по-високи от осреднената прогноза на анализаторите, анкетирани от Reuters, които очакваха увеличаване със 187 хиляди.

Коефициентът на безработицата се очаква да остане стабилно на равнището от предходния месец - 4,7 на сто.

Данните на ADP идват в навечерието на по-всеобхватен доклад на Министерството на труда на САЩ, който ще излезе в петък. В него ще се включат оценките за пазара на труда, заплащането и безработицата в публичния и частния сектор.

Според ADP, за първи път от осем месеца насам малките компании (между 1 и 49 работници) са отново основен генератор на трудова заетост, като през март те са разкрили 118 000 работни места. Средните по размер компании (с персонал между 50 и 499 души) са наели допълнително 100 000 работници, докато големите компании (над 500 души) са разкрили 45 000 нови работни места.

Секторът на услугите е създал през март 181 000 работни места, а производственият сектор - 82 000. В него най-висок е ръстът на новите работни места в строителството - 49 хиляди и промишлеността - 30 хиляди.

От Moody"s Analytics, които също участват в проучването на ADP отбелязват, че растежът на заетостта е изключително силен в началото на 2017 година. А разкриването на нови работни места е на широка основа, като най-значително е в производствената сфера, включваща строителството, промишлеността и минния сектор.

Тези данни са пореден знак за продължаващо засилване на пазара на труда и в подкрепа на пазарните очаквания, че Федералният резерв може да направи ново повишаване на лихвените ставки в САЩ на заседанието през юни.