Поради "изостряне" на политическите отношения между Русия и Европа, Германия е принудена да купува повече въглища вместо прероден газ, въпреки "зелената програма" и желанието да се отърве от най-мръсното изкопаемо гориво. В началото на годината делът на въглищата в енергийния баланс на страната се увеличи значително. Русия е най-големият доставчик на въглища за Германия.

Зависимостта на други страни от ЕС от доставките на руски въглища се е увеличила значително през последната година. Русия възнамерява да увеличи производството и износа на въглища през 2022 г., пише агенция Прайм.

Германия "залага" на въглищата

От началото на годината до 25 януари, производството на електроенергия в топлоелектрическите централи (ТЕЦ) на въглища в Германия възлиза на 8,4 GW - увеличение от 18% спрямо същия период на миналата година. Поради високите цени на газа, рентабилността на производството на електроенергия в ТЕЦ, работещи с въглища, е много по-висока, отколкото в ТЕЦ, използващи газ като гориво. По мнението на участници на пазара, които се ориентират по форуърдни цени, тази ситуация ще продължи до 2023 година.

Спирането на AEЦ в Германия с общ капацитет от 4,05 GW в края на миналата година, спомага за увеличаване на търсенето на изкопаеми горива, предимно въглища.

По предварителни данни, миналата година делът на въглищата в енергийния баланс на Германия надхвърли 32%, което е с 6% повече спрямо 2020 година.

Русия доминира на пазара на въглища в Северозападна Европа. По данни на Евростат, за периода януари-ноември 2021 г., доставките на руски въглища за Германия, Холандия и Белгия са достигнали 20,3 милиона тона, което е 67% от целия внос на въглища за тези страни. Германия стана основен купувач на въглища. Въпреки желанието за въглеродна неутралност, капацитетът на германските топлоелектрически централи, използващи въглища като гориво, достига 22,6 GW, или 77% от капацитета на ТЕЦ, работещи с въглища в трите посочени страни.

Според информация, предоставена от германската изследователска организация Fraunhofer, от 16 до 22 януари тази година, делът на въглищата в енергийния баланс на Германия се е увеличил значително и достига 37%. През 2021 г. топлоелектрическите централи, работещи с въглища, произвеждат 28,1% от цялата електроенергия в страната.

Добивът на каменни въглища в Германия спря през 2019 година. Сега в страната се добиват само кафяви въглища (лигнитни). Този вид въглища съдържа голямо количество примеси и има ниска калоричност.

Германската асоциация на производителите на електроенергия (VIDKi), прогнозира, че поради високите цени на газа, затварянето на атомни електроцентрали и очакваното увеличение на икономическата активност, доставките на каменни въглища за Германия през 2022 г. ще се увеличат със 7,7% на годишна база, достигайки 42 милиона тона.

Зависимост от вноса на руски въглища

Други големи вносители на руски въглища в Европа са Полша, Великобритания и Франция. Доставките от Русия до тези страни представляват съответно 87%, 54% и 53% от целия им внос на въглища, пише Прайм.

Полша внася руски въглища основно чрез железопътен транспорт, така че ще бъде изключително трудно да ги замени в случай на спиране на доставките. В този случай полските домакинства, които използват услугите на малки регионални енергийни компании, ще пострадат най-много.

По предварителни данни, доставките на въглища от Русия за страните от ЕС и Великобритания през 2021 г. надхвърлиха 45 милиона тона, което е с 20% повече от година по-рано.

Освен това, поради прекъсвания на доставките от Индонезия и Южна Африка, ограниченият капацитет на САЩ и Колумбия, запасите от въглища в "триъгълника" Антверпен - Ротердам - Амстердам са на най-ниското си ниво през последните години. Въпросният "триъгълник" има най-големите съоръжения за съхранение на въглища в Европа.

Русия планира да увеличи добива и износа на въглища

Руските компании планират тази година да увеличат добива на въглища и производството на въглищен концентрат.

През 2021 г. производството в Русия се е увеличило до 438,1 млн. т, което е с 8,9% повече спрямо година по-рано. Износът на въглища нараства с 5,7% до 214,4 милиона тона.

За 2022 г. Министерството на енергетиката на Руската федерация прогнозира, че добивът на въглища в страната ще нарасне до рекорден обем от 450 млн. тона. Очаква се износът да нарасне до 237 млн. тона. От този обем, 139 млн. т се планира да бъдат доставени на Азиатско-Тихоокеански регион, а 98 млн. т - за Европа и други региони.

MAE: Европа увеличи производството на ток от въглища, за сметка на газа

MAE: Европа увеличи производството на ток от въглища, за сметка на газа

През първата половина на миналата година търсенето на газ в света като цяло показва стабилен растеж