За разлика от миналата есен, когато заради дъждовете бяха засети около 9,9 млн. дка с пшеница, тази година площите надхвърлят 10, 8 млн. дка, което е с 8,9% повече от 2014 година. Това показват оперативните данни на Министерството на земеделието и храните. 

При всички култури се отчита увеличение на площите с изключение на ечемика, където са засети с 2,2% по-малко площи, или общо 1,628 млн. дка. 

През периода от първи юли до 6 декември 2015 г. от пристанище Варна (откъдето традиционно се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури) са натоварени за износ 876,9 хил. тона пшеница (27,5 хил. тона през последната седмица), което е с 37,9% повече спрямо същия период на 2014 г. Същевременно, износът на ечемик и рапица за същия период е намалял с около 50% и 44%,  коментира  SINOR.bg. 

Леко започва да се раздвижва и износът на царевица и слънчоглед. През последната седмица от пристанище Варна са натоварени 59,5 хил. тона царевица и 32,3 хил. т слънчоглед. Сравнено със същия период на миналата година, експортът на царевица изостава с близо 62% на годишна база. При слънчогледа обаче има ръст от 4,9%. 

В началото на декември средните изкупни цени на хлебна пшеница, ечемик, царевица и рапица се задържат на нивата от предходната седмица, докато при тези на фуражната пшеница и слънчогледа се наблюдава незначително повишение, съответно с 0,7% и 0,1%.

Спрямо същия период на 2014 г., средните изкупни цени на повечето от наблюдаваните основни зърнени и маслодайни култури нарастват с между 4,6% и 26,2%.