Нови правила се задават, за да променят начина, по който е защитена личната информация онлайн, започвайки с бисквитките, следящи как потребителите ползват интернет.

HTTP бисквитката (cookie) е пакет от информация, който се праща от сървъра към браузъра и след това се връща всеки пък, когато се получи достъп до този конкретен сървър.

Те се използват с цел удостоверяване на самоличността онлайн или за първоначална регистрация в конкретен сайт. Така от потребителя не се изисква въвеждане на потребителско име и парола при последвали посещения.

Към момента е необходимо да приемаме тези бисквитки (или да ги отхвърлим) за всеки отделен сайт. А въвеждането на нов регламен, който да защитава личните данни, може да промени начина, по който се дава съгласие на сайтовете в интернет да следят поведението на потребителите.

Предвижда се тази конкретна дейност да става само веднъж на ниво браузър или за отделното устройство, от което се сърфира в интернет.

Темата разясняват от Европейския парламент, като въпроса коментира Марю Лауристин (С&Д, Естония). Експертът представя своя доклад по предложенията пред Комисията по граждански свободи, а гласуването е предвидено за октомври 2017 година.

Според г-жа Лауристин е необходима актуализация на настоящите регламенти, тъй като директивата е създадена пред 2002 година, а от тогава до сега ситуацията се е променила. За неприкосновеността на личния живот онлайн най-важните промени са свързани с това как се случва обменът на информация между хората.

Предизвикателствата за Европа, които крие споделената икономика

Предизвикателствата за Европа, които крие споделената икономика

Половината европейци знаят за този бизнес модел

"Ние вече не го правим по телефона и дори не толкова с имейли, а чрез различни социални медии: Instagram, WhatsApp, Messenger и така нататък. Всички тези инструменти и канали не са обхванати от предишната директива", коментира Марю Лауристин.

Самото законодателството трябва да се въведе във всички държави-членки на ЕС по сходен начин, така че да има еднакво ниво на защита.

Новите предложения предвиждат възможност да се приемат "бисквитките" в браузъра, на уебсайта или на смартфон.

По думите на г-жа Лауристин контролът върху личното пространство трябва да принадлежи на самия интернет потребител, а разработчиците и доставчиците на услуги имат задължението да предоставят достатъчна, разбираема и проста информация.

Междувременно европейски издатели изразиха притеснения, че промяната в начина на приемане на "бисквитки" ще даде твърде много власт на големите играчи в Интернет, които контролират браузърите - мястото, където ще бъде давано съгласие за използването на данните.

В случая според експерта решението на проблема е да се дадат на потребителите различни нива на избор. Например - настройките по подразбиране да са "никакво следене".

"Всички ние трябва да имаме адекватна информация какво означават различните "бисквитки". След това ние бихме дали съгласие в зависимост от интересите си. Европейските компании ще представят по-активно това, което предлагат, за да можем да направим действително информиран и осъзнат избор", разясни още авторът на доклада.