Половината европейци са чували за платформи за споделяне, а 1/6 от хората са използвали подобни услуги в рамките на Европейския съюз през 2016 година.

Най-много са възползващите се от споделената икономика във Франция с дял от 36 процента.

В България прибегналите до платформи за споделяне правят 17 на сто от общия брой, като стойностите у нас са равни точно на тези в Гърция и Белгия, взети заедно.

На дъното на подредбата е Кипър, където едва 2 на сто от хората са употребявали подобни услуги, сочат дании от Евробарометър и ЕК.

Икономиката на споделянето набира скорост, а на фона на тази популярност Комисията по вътрешен пазар на Европейския парламент прие доклад на 3 май за произтичащите ползи и проблеми.

Развитието на новата икономика породи вълна от спорове относно социалното отражение на бизнес модела. Според ЕП са необходими равни възможности и достъп до трудовия пазар, а основен проблем е именно новата форма на заетост.

Имат ли бъдеще споделените услуги у нас? Отговорът на социолозите

Имат ли бъдеще споделените услуги у нас? Отговорът на социолозите

Едно проучване

Част от успеха на споделената икономика може да бъде обяснен със спестяването на материални разходи и социални осигуровки за работещите. Компаниите, ползващи този бизнес модел (каквато е например Uber), разглеждат физически предоставящите услугите не като служители, а като независими сътрудници.

Така се смята, че те сами отговарят за поддържането на използваните от тях превозни средства. А тъй като нямат трудови договори, работещите не получават гарантирано минимално заплащане или право на отпуск.

Това предизвиква възражения на много места. Испанската асоциация на таксиметрови шофьори например повдигна пред Европейския съд въпроса дали на Uber трябва да се гледа като цифрова платформа, транспортна компания или и двете едновременно.

"Жизнено важно за ЕС е да създаде равни условия за конкуренция между доставчици на услуги онлайн и в реалния свят. Правото на ЕС в областта на конкуренцията трябва да бъде спазвано и в реалния свят, и онлайн", посочва в тази връзка Хена Виркунен (ЕНП, Финландия).

Предизвикателство пред икономиката на споделянето се крие при правата на служителите в подобни платформи.

Приетият от Комисията доклад посочва именно, че всички работещи в този бизнес модел трябва да се трудят чрез справедливи условия и да получават адекватни възнаграждения, които да отговарят на изискванията за минимални условия на труд.