Общи правила на равнище Европейски съюз за дейността на частните охранителни дружества искат евродепутатите.

Членовете на ЕП гласуваха резолюция, приета с голямо мнозинство, според която се предлага да се изготви списък на изпълнителите, които отговарят на стандартите на ЕС по критерии като прозрачност, чисти криминални досиета, финансов и икономически капацитет, притежаване на лицензи и разрешения, стриктно проучване на персонала и спазване на международен кодекс за поведение.

Частните охранителни дружества следва да се въздържат от участия в мисии, които предполагат използването на сили или активно участие на военни действия, заявяват евродепутатите. Те предлагат охранителните компании да ограничат своите операции само до логистични услуги и охраняване на сгради и инфраструктура, като настояват само компании, базирани в ЕС да бъдат включени в мисии за защита.

"Европейските граждани настояват да направим повече за тяхната безопасност. Трябва да осъзнаем, че е време да въведем някакви правила по въпроса за какво могат да бъдат използвани охранителните компании, какво те имат право да правят, в каква рамка действат. Искаме подходящи и стабилни стандарти за техните дейности", смята Хилде Ваутманс, докладчик по проекта.

По данни от 2013 г. в Европа има близо 40 000 частните охранителни дружества с над 1,5 милионна души персонал.