Евродепутатите по околната среда изтъкнаха във вторник редица възможни мерки за намаляване на 88-те милиона тона годишно хранителни отпадъци в ЕС. Идеята е да се намали наполовина разхищението на храна до 2030 година.

Депутатите призоваха Европейската комисия да отмени съществуващите ограничения за дарения на храни и подчертаха,че е нужно решение за объркването, създадено у голяма част от потребителите, заради етикетирането на продукти с "най-добър до" и "използвай преди".

"В развитите страни храната се разхищава най-вече в края на веригата, при разпределението и потреблението. Всеки има отговорност да се справи с този проблем", заяви хърватският евродепутат Биляна Борзан.

"Моят доклад призовава за координирана политика относно етикетирането, отговорността и информираността, тъй като повечето потребители не разбират точното значение на" най-добър до " и "използвай преди"", коментира още тя.

Според евродепутата е необходимо да се обърне внимание на недостатъците при съществуващото законодателство в ЕС, което създава пречка именно при дарението на храни. В тази връзка трябва да се актуализира общата система на ДДС и да се даде възможност за освобождаване от данъчно облагане. Това може да помогне за даряването на по-големи количества продукти и да се намали изхвърлянето на подобни стоки, без да се нарушават действащите стандарти за безопасност на храните.

Депутатите призовават държавите от ЕС да постигнат намаляване на хранителните отпадъци с 30 на сто до 2025 година и 50 процента през 2030 година.

Докладът е приет единодушно и ще бъде подложен на гласуване по време на пленарната сесия в Страсбург, която ще се проведе между 15-18 май.