Европейският съюз (ЕС) работи върху идея за пенсионен продукт, насочен към гражданите от държавите членки, които се местат в различни страни от блока. Вицепрезидентът на Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис обяви тези планове на Брюксел.

По неговите думи идеята е свързана с предлагането на т.нар. Пан-европейски персонален пенсионен продукт (PEPP), който ще позволява на европейските граждани да спестяват по една и съща схема за пенсия, независимо къде се намират в границите на съюза.

За да бъде този продукт достатъчно привлекателен за потребителите, от Брюксел ще препоръчат на националните правителства да предложат добри данъчни условия за него.

От Комисията се надяват, че работниците, които се възползват от свободното движение в ЕС, ще имат стимул да ползват "европейската пенсия". В момента едва 27% от европейците на възраст между 25 и 59 години ползват подобни пенсионни продукти.

Идеята на ЕК е на хората да бъдат предлагани няколко различни опции и планове за спестяване. Така те ще имат възможност да се възползват от нискорискови опции или да заложат на по-рискови, но с по-голяма доходност.

Освен това PPEP ще дава възможност на гражданите да сменят спестовния си план на всеки 5 години.