Международните корпорации ще трябва да представят публична информация за данъците, които плащат в държавите от Европейския съюз (ЕС). За това настояват от Европейския парламент (ЕП), след като обсъдиха този въпрос по време на днешното си заседание.

Компаниите ще трябва да посочват не само размера на изплащаните налози като цяло, но и всички държави, към които се издължават дори и извън съюза.

Новите мерки, гласувани от ЕП, ще обхващат корпорации с годишни приходи от 750 милиона евро и повече.

"Целта е да се повиши прозрачността на данъчното облагане и да се предостави на обществото публично достъпна информация относно колко и къде плащат данъци мултинационални компании. Публичен достъп до данъчна информация", се посочва в официалното съобщение на институцията.

Корпорациите ще бъдат задължени да публикуват данните в общ формуляр във всяка страна, в която са оперирали те или тяхно дъщерно дружество. Също така те ще внасят декларация и в публичен регистър, управляван от Европейската комисия (ЕК).

Документите ще трябва да включват различни данни и в това число списък на всички дъщерни предприятия, броят на служителите, размера на нетния оборот, обявеният капитал, продажбите и покупките и т.н.