Почти 40% (или около $15 трилиона в абсолютна стойност) от преките чуждестранни инвестиции по света са "фантомен капитал", чиято цел е да намали плащаните данъци на международни компании, гласи изследване на Международния валутен фонд, цитирано от Bloomberg.

Този тип инвестиции, които са еквивалентни като стойност на общия брутен вътрешен продукт на Китай и Германия, са се покачили с около 10 процентни пункта през последното десетилетие - въпреки опитите за намаляване на избягването на плащането на данъци. Капиталът обикновено преминава през "кухи" компании, които не развиват дейност.

"Преките чуждестранни инвестиции са важен двигател на истинска международна икономическа интеграция, като стимулират растежа и създаването на работни места и увеличаването на продуктивността", пише в доклада. Но фантомният капитал е "финансово и данъчно творение", което "замъглява традиционните статистики и затруднява оценката на реалната икономическа интеграция".

Почти половината от световния фантомен капитал се намира в Люксембург и Холандия, гласи още докладът. Десет икономики по света държат 85 процента от тези инвестиции.

"Люксембург - държава, в която живеят едва 600 хил. души - получава толкова преки чуждестранни инвестиции, колкото САЩ и повече от Китай", гласи докладът.