Златните резерви на България възлизат на 40.9 тона към края на месец май 2023 година, сочат данните на Световния съвет по златото. Това отрежда на страната и 55-о място сред държавите с най-високи златни резерви. За последно България е увеличи златните си резерви през първата половина на 2020 година, когато Българската народна банка придоби около 350 килограма злато.

Златото представлява 6.9% от общата стойност на резервите на станата ни.

Най-големият златен скандал: 83 тона злато в Китай се оказаха просто позлатен мед

Най-големият златен скандал: 83 тона злато в Китай се оказаха просто позлатен мед

Това количество възлиза на почти една четвърт от цялото производство на злато в страната

Общата стойност на официалните резервни активи на България възлиза на 34.7 млрд. евро към края на месец май 2023 година, сочат данните на Българската народна банка. Стойността на златото в резервните активи (включително златни депозити и суап) достига 2.41 млрд. евро по пазарни цени към края на петия месец на годината. Обемът на златните резерви възлиза на 1.313 милиона трой унции. Резервите в чуждестранна валута достигат 30.3 млрд. евро.

От съседните на България страни, най-много злато притежава Турция (13-та в света) - 428.4 тона. Златните резерви на Гърция (37-а в света) възлизат на 114.3 тона, Румъния (39-a в света) притежава 103.6 тона, Сърбия (57-а в света) има 38.5 тона, а Република Северна Македония (80-атa в света) разполага с 6.9 тона златни резерви.

Гигантският газов резерв, който можеше да облекчи днешната криза с горивата

Гигантският газов резерв, който можеше да облекчи днешната криза с горивата

Аржентина е дом на едно от най-големите находища на шистов газ в света

Най-високи златни резерви в света притежава САЩ - цели 8133.5 тона. Челната петица се допълва от Германия (3352.6 тона), Международния валутен фонд (2814 тона) Италия (2451 тона) и Франция (2436 тона). Воюващата в момента Русия с 2329.6 тона е шестата в света по златни резерви, докато Украйна е на 62-ра позиция с 27.1 тона злато.