Преките инвестиции в страната ни за януари са отрицателни и възлизат на 16.4 млн. евро, показват предварителните данни на Българска народна банка. Спрямо януари 2014 г. те са с 64.4 млн. лв. по-ниски.

Дяловият капитал към отчетния период възлиза на 7.6 млн. евро, като на годишна база той нараства с 4.7 млн. евро. Данните от БНБ показват, че има рязък спад на инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти, като те възлизат на едва 1.4 млн. евро, при 6.4 млн. евро година по-рано.

Сметката Друг капитал е отрицателна в размер на 37.4 млн. евро, при положителна в размер на 33.1 млн. евро през януари 2014 г.

Реинвестираната печалба през първия месец на 2015 г. е оценена на 13.4 млн. евро, при 14.1 млн. евро през януари 2014 г.

Най-големите инвестиции са дошли от Нидерландия(16.9 млн. евро), а най-големите отрицателни нетни потоци са към Люксембург, 87.3 млн. евро.