Големите щатски компании са набрали безпрецедентна сума на дълговите пазари в еврозоната през миналата година, отразявайки ултраниските лихви в региона и жаждата на инвеститорите за висококачествени ценни книжа, пише The Wall Street Journal.

Coca-Cola Co. и International Business Machines Corp. (IBM) са сред компаниите, които са набрали общо €101,7 милиарда - рекорден за нефинансови компании дълг - продавайки корпоративни облигации, деноминирани в европ през 2019 г., сочат данни на Dealogic. Това е повече от два пъти от набраните през 2018 г. €42,2 милиарда.

Капиталовите пазари в Европа се радват на повече интерес от компаниите от 2012 г. насам, след като Европейската централна банка и други в региона свалиха лихвите под нулата. Ходът намали разходите по обслужване на кредита. В същото време накара инвеститорите да търсят алтернативи на правителствения дълг, който носи ниска възвращаемост.

Средната лихва по деноминираните в евро дългове на нефинансови компании в момента е с 2,38 пр. п. по-ниска, отколкото в долари, според данни от индексите ICE BofAML.

Ниските лихви и силният инвеститорски апетит подхраниха 38% увеличение на продажбите на дълг в евро до общо €450 милиарда през 2019 г. Щатският бизнес доминира пазара, изпреварвайки дори дружествата от Германия, най-голямата европейска икономика, като взема една четвърт от общия.

Интересът на инвеститорите нарасна още повече, след като Европейската централна банка поднови покупките на облигации през ноември.

Новата година също започва силно: щатски компании вече са набравли €1,14 милиарда от Европа.

Докато американските компнии преди са използвали пазарите в Европа, за да захранят със свеж капитал операциите си на Стария континент, или за да финансират придобивания, все повече бизнеси от двете страни на океана просто се възползват от възможността да рефинансират старите си дългове на по-ниски нива и за по-дълги периоди.