Английският инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust Plc е придобил 5,8% от капитала на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" при втория транш от предлагането на акции на българското дружество. През юни фондът придоби други 4,2%, като така че притежава една десета от акциите с право на глас. Така фондът се превръща в първия чуждестранен институционален инвеститор и най-големия миноратирен акционер.

Тази седмица ТБС предложи на пазара още 6,14% от капитала на компанията, или общо 767 513 акции от тримата акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов. Предложените книжа бяха изкупени още на първия ден.

"Това че успяхме да спечелим доверието на множество инвеститори, включително на такъв от ранга на Utilico, както и на местни пенсионни и взаимни фондове, е признание за труда ни и стимул да продължаваме напред", заяви Иван Житиянов, изпълнителен директор на групата. "Осъзнаваме отговорността, която произтича от това да сме публична компания и сме мотивирани да оправдаем доверието на инвеститорите", допълни той.

С пласирането на новите 6,14% общо продаденият през БФБ дял от ТБС Груп достига 14% от капитала на компанията. Книжата бяха придобити от над 250 местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Предлагането се проведе на два транша, един юни 2020 г. и един септември 2020 г., съответно на цени 7.60 лв. и 11.10 лв. на акция, съгласно предварително одобрената и оповестена от Продаващите акционери процедура за продажба. Междувременно ръководството на компанията предложи, а акционерите одобриха и дивидент в общ брутен размер от 0.496 лв. на акция.

В продължение на успешните два транша продаващите акционери запазват плановете си при значителен инвеститорски интерес да увеличат свободно търгувания обем акции на компанията до 30% от капитала, като за целта до края на 2021 г. могат да предложат нови пакети акции на предварително обявени нови траншове. Цената, на която ще бъдат предлагани тези пакети, ще продължи да се определя като 8.5 х 12-месечна EBITDA минус нетен дълг, но не по-ниска от 11.10 лв. на акция.

ионен фонд притежава 10% от българската "Телелинк"

Английският инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust Plc е придобил 5,8% от капитала на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" при втория транш от предлагането на акции на българското дружество. През юни фондът придоби други 4,2%, като така че притежава една десета от акциите с право на глас. Така фондът се превръща в първия чуждестранен институционален инвеститор и най-големия миноратирен акционер.

Тази седмица ТБС предложи на пазара още 6,14% от капитала на компанията, или общо 767 513 акции от тримата акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов. Предложените книжа бяха изкупени още на първия ден.

"Това че успяхме да спечелим доверието на множество инвеститори, включително на такъв от ранга на Utilico, както и на местни пенсионни и взаимни фондове, е признание за труда ни и стимул да продължаваме напред", заяви Иван Житиянов, изпълнителен директор на групата. "Осъзнаваме отговорността, която произтича от това да сме публична компания и сме мотивирани да оправдаем доверието на инвеститорите", допълни той.

С пласирането на новите 6,14% общо продаденият през БФБ дял от ТБС Груп достига 14% от капитала на компанията. Книжата бяха придобити от над 250 местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Предлагането се проведе на два транша, един юни 2020 г. и един септември 2020 г., съответно на цени 7.60 лв. и 11.10 лв. на акция. Междувременно ръководството на компанията предложи, а акционерите одобриха и дивидент в общ брутен размер от 0.496 лв. на акция.

В продължение на успешните два транша продаващите акционери запазват плановете си при значителен инвеститорски интерес да увеличат свободно търгувания обем акции на компанията до 30% от капитала, като за целта до края на 2021 г. могат да предложат нови пакети акции на предварително обявени нови траншове. Цената, на която ще бъдат предлагани тези пакети, ще продължи да се определя като 8.5 х 12-месечна EBITDA минус нетен дълг, но не по-ниска от 11.10 лв. на акция.