Преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - октомври т.г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на 855.5 млн. евро (1.7% от БВП ). Те са по-малко с 57.3 млн. евро спрямо същия период на миналата година (912.8 млн. евро, 1.9% от БВП), показват предварителни данни на Българската народна банка.

Само за октомври 2017 г. преките инвестиции нарастват с 96.6 млн. евро, при намаление със 112.7 млн. евро през същия месец на миналата година.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 9.7 млн. евро, при 60.4 млн. евро за януари - октомври 2016 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (5.1 млн. евро, 52.4% от общия размер за януари - октомври 2017 г.), Германия (1.1 млн. евро, 11.7%) и Украйна (1.1 млн. евро, 11.3% от общия размер за периода).

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари - октомври 2017 г. са от Холандия (728.6 млн. евро), Швейцария (127.5 млн. евро) и Германия (61.3 млн. евро).

По предварителни данни преките български инвестиции в чужбина за януари - октомври нарастват с 255.2 млн. евро, при увеличение със 196.7 млн. евро за същия период година по-рано. Само през октомври те се повишават с 19.1 млн. евро.

Снимка 329869

Източник: БНБ