По-рано тази сутрин Bank of America публикува коментар, подписан от стратега си по лихвените равнища Марк Кабана, според който пазарът на съкровищни бонове не функционира правилно, предаде Zero Hedge. "Това вероятно ще доведе до необходимостта от бърз и мощен отговор от хазната или Федералния резерв", посочват от финансовата институция.

Причината за коментар, според който бенчмарков финансов актив не функционира правилно, идва след като доходността по 30-годишните съкровищни бонове на САЩ спадна с базисни пункта (0,11 процентни пункта), паралелно с фондовите борси. За да се коригира представянето на държавните ценни книжа, според Кабана ще е необходимо или Федералният резерв да увеличи количествените улеснения, или хазната да осъществи обратно изкупуване на облигации.

"Пазарът на съкровищни бонове е много волатилен заради макроикономическата несигурност", пише Кабана. "Тя е на най-високото си равнище от потенциалния риск от разцепване на Европейския съюз през 2011 г. и финансовата криза от 2008 г. Затова дилърите разшириха спредовете по офертите за предлагане, което ограничи възможността им да прехвърлят риска. Тези динамики влошиха материално пазарите."

От своя страна, "задържането" на риска у търговците създава потенциал за взривяване на пазарен сегмент, който, според калкулациите на Zero Hedge, използващи като прокси нарастването на сегмента на репо пазара, е нараснал със 100% от 2016 г. досега.

"Рискът в сегашната ситуация се състои в това, че продължаващата неликвидност на пазара на съкровищни бонове и поевтиняването им спрямо овърнайт суаповете може да подтикне инвеститорите в съкровищни бонове да понижат масово позициите си към тях", пишат от Zero Hedge. "Това ще доведе до шоково предлагане на държавни ценни книжа, чиято доходност ще нарасне скоростно."

Ако обаче пазарът на държавни ценни книжа на САЩ не работи правилно, това може да доведе до проблеми и на други пазари, които се индексират спрямо тях. Резултатът от това може да е ликвидиране на различни позиции глобално и на трудности при операциите на самите финансови пазари, смята Кабана.