Министерството на финансите на Беларус заяви, че през април-октомври страната е изпълнила изцяло задълженията си към Световната банка по отношение на заеми, но в беларуски рубли, поради наложените на страната санкции, съобщи Прайм.

Вчера Световната банка обяви, че прехвърля всички заеми, отпуснати на Беларус от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) в статус на "необслужвани", поради просрочени плащания на стойност 68,4 милиона долара. Също така, на фона на конфликта в Украйна, самата Световна банка спря от 2 март програмите си в Беларус, а и не е одобрила нито един заем за страната от май 2020 година.

Беларус изпревари Германия по внос на стоки в Русия

Беларус изпревари Германия по внос на стоки в Русия

Вносът на Русия от основните й търговски партньори намалява

"През април-октомври Министерството на финансите изпълни изцяло и в срок задълженията си по заемни споразумения, сключени между Република Беларус и Международната банка за реконструкция и развитие, като прехвърли плащания от средства в чуждестранна валута по отделна разплащателна сметка в беларуски рубли, открита в "АСБ Беларусбанк", се казва в съобщението на Министерството на финансите на Беларус.

Подчертава се, че "възможността за погасяване на дългови задължения в чуждестранна валута по стандартния начин, в момента е ограничена, поради продължаващите санкции срещу Република Беларус".

В документа се припомня, че в момента Националната банка (Централната банка) на Беларус, която действа като агент по плащанията на правителството на републиката, в момента е обект на санкционни ограничения от ЕС и Съединените щати, които не позволяват разплащания в евро и долари.

Беларус и Русия ще формират единен пазар за петрол и газ

Беларус и Русия ще формират единен пазар за петрол и газ

Скоро Беларус ще плаща за петрол и газ в рубли