След като през миналата седмица подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Костов подаде оставка, днес от финансовата институция излязоха със своето предложение кой да го замести начело на управление "Банков надзор".

В официално съобщение се посочва, че гуверньорът Димитър Радев е предложил на Народното събрание (НС) на поста да застане настоящият председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Радослав Миленков. Той е на поста от ноември 2014 година.

"Радослав Миленков е добре познат и уважаван специалист в банковите среди, който е доказал своите професионални познания и добра репутация. Той разполага с всички необходими качества за ръководител на управление "Банков надзор" в БНБ, включително задълбочен поглед върху банковата система, практически знания за механизмите за осъществяване на банковия надзор, както и значителен управленски опит в няколко търговски банки", се посочва в съобщението.

Подуправителят на БНБ Димитър Костов подава оставка

Подуправителят на БНБ Димитър Костов подава оставка

Той ще я внесе в Народното събрание

Димитър Костов подаде оставка на 1 март, като тогава той посочи, че е поискал да бъде освободен от поста още през миналата година.

"По молба на управителя забавих изпълнението на моето намерение, поради нововъзникналия обем ангажименти пред управление "Банков надзор" след заявените през юни и юли м.г. планове за присъединяване към Единния надзорен механизъм", обясни Костов в официалното си изявление.

След оставката на Димитър Костов Money.bg излезе с предположение, че за негов заместник ще бъде посочен именно Радослав Миленков.

Кой ще замести подалия оставка Димитър Костов като подуправител на БНБ?

Кой ще замести подалия оставка Димитър Костов като подуправител на БНБ?

Едно познато име изплува от професионалните среди