Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Костов съобщи, че ще подаде оставка, съобщиха от институцията. Той е ръководител на управление "Банков надзор". Костов ще внесе оставката в Народното събрание.

"Извършената интензивна работа в управление "Банков надзор" през последните няколко години и осъществяването на основната част от планираните реформи ми дадоха основание към средата на мандата ми през 2018 г. да помоля за неговото предсрочно прекратяване. По молба на управителя забавих изпълнението на моето намерение, поради нововъзникналия обем ангажименти пред управление "Банков надзор" след заявените през юни и юли м.г. планове за присъединяване към Единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Днес, при вече установената много добра работна комуникация с Европейската централна банка и ЕНМ в този процес и неговата напреднала фаза, е налице възможността да се оттегля от ръководството на управление "Банков надзор". Моментът е подходящ и от гледна точка на хоризонта за ефективното присъединяване към ЕНМ, където прегледът на активите и стрес тестът на ЕЦБ ще бъдат само началните етапи от един по-комплексен процес. С цел добро управление и приемственост в този процес, по мое мнение, е препоръчително на настоящия етап да бъде потърсен нов ръководител на банковия надзор с шестгодишен хоризонт", пише той.

Оставката на Костов идва на фона на проверката на ДАНС в "Инвестбанк", през която са минавали преводи от венецуелската държавна петролна компания Petróleos de Venezuela (PDVSA). Общата сума е от порядъка на €60 милиона.

Заради случая бяха проведени срещи на американския посланик у нас Ерик Рубин с премиера Бойко Борисов и управителя на Българската народна банка Димитър Радев. Това се случи преди две седмици.