Булбанк създаде ново специализирано факторинг дружество "УниКредит Факторинг" ЕАД - България, съобщиха от пресцентъра на банката.

Новото дружество е 100% собственост на Булбанк и е специализирано в предлагане на факторинг.

Изпълнителен директор на дружеството е Филип Генов.

Основна цел на компанията е да подпомага българските производители и доставчици с развити търговски взаимоотношения.
Факторингът е изгоден в случаите, при които ръстът на фирмите изпреварва възможностите им да покриват изискванията на традиционното кредитиране.

Факторингъг, представлява финансиране, при което вземанията се купуват от доставчика/производителя на стоки и услуги и собствеността им преминава към фактора (факторинговата компания).

УниКредит Факторинг предлага и цялостно и частично събиране и администриране на вземания, което го прави подходящ и за фирми, които не разполагат с необходимите ресурси и искат да съкратят разходите си по управлението на своите постъпления.

Перспективите за развитие на факторинг пазар в България са много добри. Наблюдения на подобни пазари (новите страни-членки на ЕС, както и Румъния) показват средно-годишен ръст от над 45% и засилващо се значение спрямо традиционните форми на краткосрочно кредитиране.