На фона на затворените бизнеси, ограниченото потребление и забавянето, корпоративният дълг расте с бързи темпове в някои от най-големите икономики. Това показват актуални данни на Банката за международни разплащания (BIS), които са налични към второто тримесечие на миналата година.

Въпреки че те отразяват резултатите само от първата вълна на коронавируса, говорят ясно за тенденцията дълговете на компаниите. Очаквано те нарастват с най-бързи темпове в държавите, в които и преди пандемията нивата са били високи.

В четири от водещите икономики в света корпоративния дълг вече е в по-малка или в по-значителна степен надхвърля размера на икономиките.

На първо място в това отношение е Франция, където към края на първата половина на миналата година показателят възлиза на 167% от брутния вътрешен продукт (БВП). В сравнение със същия период на предходната 2019 година това означава нарастване със 17,5%.

До голяма степен значителното нарастване във Франция се дължи на факта, че бизнесът там се възползва от рекордно ниското ниво на лихвите и взема повече кредити. Задлъжнялостта на частния сектор расте на фона на свиващи се маржове, слаб растеж и високи данъци.

Европейската страна е следвана от Китай, където задълженията на компаниите са със 150% по-големи от размера на икономиката. Към разглеждания период на миналата година те възлизат на 151% от БВП, но нарастването им е по-бавно в сравнение с това във Франция - с 11,5 на сто.

В Китай корпоративният дълг е нараснал значително от 2007 година насам. Той се превръща във все по-голям проблем за азиатската страна въпреки бързата експанзия на икономиката. Въпреки това властите в Пекин окуражават банките да осигуряват евтино кредитиране за компаниите.

Другите две страни, в които корпоративният дълг е по-голям от икономиката, са Япония и Южна Корея. Първата е на първо място в света и по размер на държавния дълг. При нея този на компаниите вече наближава 114% от БВП.

В Южна Корея показателят е бил 99% от БВП година по-рано, но към средата на 2020 година вече е 108,3 на сто. Според данните над 50 на сто от размера на БВП е корпоративния дълг в САЩ, Великобритания и Германия.

Infographic: Corporate Debt on the Rise | Statista You will find more infographics at Statista