Някои валути са по-важни от други. Например - доларът е резервна валута номер едно в света, а еврото - скоро най-вероятно ще стане основна валута и у нас, когато България се присъедини към еврозоната. Сега ще представя четирите най-търгувани валутни двойки в света и какви са техните специфични особености. 

EUR/USD - изборът на краткосрочните трейдъри и техническите анализатори 

Валутната двойка EUR/USD е най-търгуваната двойка в света и това е логично предвид на факта, че включва валутите на двете водещи световни икономики. Тя заема около 20% от търгувания на валутните пазари обем. 

Еврото е официалната валута, използвана в еврозоната, съставена от 19 европейски страни, като се използва от близо 337 милиона души в Европа. Тя е и втората най-популярна резервна валута в света. 

Извън Европа, обвързани към еврото, са валутите на 22 страни по света, сред които 13 на страни в Африка. 

Доларът е официалната валута, използвана в САЩ, като към нея са фиксирани валутите на над 20 други страни по света. Доларът е най-държаната валута в резервите на централните банки в световен мащаб.

Спредът при валутната двойка е минимален 

Друга причина, поради която трейдърите могат да погледнат към валутната двойка EUR/USD, е ниският спред. 

Това я прави изключително подходяща за следване на валутна стратегия, като дейтридинг или скалпинг, базирани на много на брой сделки, при които се търси минимална промяна в курса на инструмента. 

За следването на подобна стратегия, на валутните пазари е критично спредът да е нисък, което се подсигурява от двойката EUR/USD. 

В сила е самореализиращото се пророчество

На финансовите пазари често се говори за "самореализиращо се пророчество", или когато всички очакват нещо да се случи, то обикновено се случва. Това до голяма степен е противоположно на теорията на контратрейдинга, според която, когато всички очакват нещо да се случи, то не се случва. 

Предвид на факта, че EUR/USD е най-търгуваната и следена от инвеститорите валутна двойка, при нея са много по-силни нивата на съпротива и подкрепа. Това се предопределя от позициониране на поръчки за влизане или излизане на голям брой инвеститори около тези нива. Това прави двойката много по-податлива на технически анализ. 

Един пример. Ако е налице силно ниво на подкрепа, което е ясно видимо на графиката, предопределено от трендови линии, или пък други технически индикатори (като фибоначи нивата), то тези нива могат да се използват от инвеститорите за поставяне на стопове за ограничаване на загубите (ако са в дълги позиции). 

Същите нива могат да се използват и от инвеститорите, които искат да скъсяват валутната двойка с поставяне на стоп-поръчки за продажба при пробива им. Обикновено такива пробиви са следвани от силни движения в противоположна посока, до голяма степен точно заради обирането на стоповете. 

Левът е обвързан с еврото 

Търгувайки с валутната двойка EUR/USD (евро долар), вие на практика търгувате косвено с двойката BGN/USD (лев долар). Това е, защото левът е обвързан официално с еврото, при курс от 1.95583.

Така валутната търговия може да се използва, за да се застраховате (хеджирате) от потенциално поскъпване или поевтиняване на долара спрямо еврото, съответно лева, ако това ви касае пряко. Например, ако имате бизнес, от който приходите ви са в долари, или пък купувате суровини и материали за бизнеса си от страни, чиито валути са обвързани с долара. 

Удобството е, че благодарение на ливъриджа (заетия от брокера ви капитал), при валутната търговия можете да правите тази застраховка със сравнително малък капитал. Тоест не се изисква блокиране на сериозна част от капитала ви, за да се застраховате. 

Застраховка от поскъпването, съответно поевтиняването на долара спрямо еврото, можете да направите още (чрез търговия с EUR/USD), ако имате кредити или депозити в долари, или държите активи в долари (например щатски облигации, или акции, както и активи от други пазари, където доларът е официална валута). 

USD/JPY - голямата непредвидимост 

Това е втората най-търгувана валутна двойка на Forex пазара (съставляваща 17.7% от общия търгуван обем за изминалата година), както и най-търгуваната азиатска валута. 

Йената е официалната валута на Япония, третата най-голяма световна икономика. Предвид на изключителната зависимост на японската икономика към вноса на суровини, японската валута е силно зависима към цените на петрола и останалите индустриални суровини. 

В тази насока, поскъпването на суровините, както и забавянето на икономиките на основните търговски партньори на страната, често прави японската икономика отворена към външни шокове. 

През 80-те години на миналия век някои анализатори изразяваха мнение, че йената трябва да се присъедини към долара, като основна резервна валута. Наблюдаваният стремглав спад на японската икономика през следващите няколко десетилетия обаче постави спирачка на тези амбиции. 

След продължил близо 40 години стремглав ръст - след Втората световна война, икономиката на Япония се "удря в стена" в края на 90-те години на миналия век. В страната се "пука имотният балон" и икономиката навлиза в "дефлационна спирала" и слаб ръст, продължаващи и до днес. 

Лошото представяне на японската икономика през годините направи така, че японската централна банка да намали нивата на лихвите до нулеви, като в момента те дори са отрицателни. Целта на отрицателните лихви е да се накарат японските спестители да извадят своите средства от банките и да започнат да потребяват, като по този начин се стимулира икономиката. 

Повишение в потреблението се очаква също така да доведе до ръст и на инфлацията, която от години задушава "икономическия ръст" и е систематичен проблем в страната. 

В допълнение, като друга част от усилията за стимулиране на икономиката, централната банка провежда и политика на обратно изкупуване на активи. Ниските лихви и агресивната политика на централната банка за стимулиране на ръста и инфлацията в Япония правят йената изключително предпочитана от трейдърите, следващи стратегията "кери трейд". 

Това е стратегия, при която инвеститорите купуват валута на страна с по-висок лихвен процент и продават валута на страна с по-ниски лихви, като се облагодетелстват от разликата в лихвите (лихвения диференциал). Инвеститорите предпочитат следването на тази стратегия, когато волатилността на валутните пазари е ниска и традиционно гледат да я избягват при висока волатилност. 

Освен като предпочитана валута за "кери трейд", йената има още една ключова функция на валутните пазари. Тя, подобно на швейцарския франк, се приема за "остров на спасение" от инвеститорите в моменти на геополитическа несигурност, или при извънредни събития на финансовите пазари, водещи до сериозни сътресения. Като пример може да се посочи факта, че инвеститорите купуват йени при атентати или в случаи на сериозни борсови сривове. 

Едно от най-големите предимства на йената е, че тя се търгува с много малък спред спрямо долара. Това прави валутната двойка предпочитана и от трейдърите, които следват "скалпиращи стратегии", или дейтрейдинг стратегии. Това са стратегии, при които се правят много на брой сделки с големи обеми, при които се търси висок процент на печелившите спрямо губещите сделки и минимални печалби на сделка. 

Като един от най-големите недостатъци на йената може да се посочи факторът непредвидимост. В усилията си към обезценка на валутата, с цел стимулиране на икономиката, по направление на износа, Японската централна банка често предприема изненадващи и неочаквани интервенции на валутните пазари. 

През последните няколко години често ставахме свидетели на такива пазарни вмешателства от страна на централната финансова институция, водещи до сериозни и непредвидими реакции от страна на йената. 

Благодарение на факта, че Forex пазарът е отворен 24 часа на ден, често йената е предпочитан инструмент от трейдърите, които са свободни да търгуват през нощта, когато, поради часовата разлика, търговията е концентрирана в Азия. 

GBP/USD - голямата волатилност 

Валутната двойка GBP/USD е най-старата и една от най-волатилните валутни двойка, която все още се търгува на валутните пазари. А в светлината на всички заглавия свързани с БРЕКЗИТ, двойката е още по-волатилна. 

Наименованието паунд идва от англо-саксонския свят, където един паунд сребро е било еквивалентно на 240 сребърни пенита. 

Британската валута, известна като паунд, или лира, освен като една от най-старите, се отличава и като една от най-популярните, на валутните пазари. 

Да се търгува "кабела" означава да се търгува паундът спрямо долара. Прякорът "кабел", идва от 18-и век, когато първите транзакции са се осъществявали благодарение на връзка, осъществявана от подземен кабел, свързващ САЩ и Европа, по който са се предавали котировките. 

Връзката е била между Ню Йорк и Лондон. 

Ситуацията, свързана с излизането на Великобритания от ЕС, не е първата, при която британската валута проявява признаци на сериозна волатилност. 

Всъщност паундът е една от най-волатилните валутни двойки на Forex-пазара. На 6 ноември 1980 г. паундът се повиши до най-високото ниво спрямо долара - при 2.466 долара. Само около пет години по-късно британската валута достига най-ниска стойност от едва 1.05 долара. 

Инвеститорите стават свидетели на ново поскъпване на валутната двойка до финансовата криза, когато паундът отново преминава ключовото ниво от 2 долара и достига 2.11 долара, на 7 ноември 2007 година. На 2 февруари 2008 година паундът вече се търгува при нива от 1.426 долара, или понижение от над 30%. 

Следва период на търговия в диапазона между 1.35 и 1.73 в следващите седем години, преди да станем свидетели на нова вълна на спад, отвела британската валута до наблюдаваните съвсем скоро най-ниски стойности от малко над 1.1900. 

Това, което можем да твърдим за паунда с високо ниво на сигурност, е, че британската валута най-вероятно ще продължи да е обект на сериозна волатилност на Forex пазара, независимо от това, как Великобритания ще излезе от ЕС - лесно или трудно. 

USD/CHF - големият риск от централизирана намеса 

Валутният пазар е най-големият и ликвиден финансов пазар в света. Той е децентрализиран, като търгуваният на него обем е в размер на 5.1 трилиона долара на ден, според данни на Банката за международни разплащания (Bank For International Settlements). 

Или търгувайки на Forex пазара, вие ще имате достъп до най-ликвидния финансов пазар в света, който е отворен 24 часа на ден, пет дни в седмицата. 

След като представихме трите най-търгувани валутни двойки - в лицето на EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD, време е да погледнем и към последната двойка, която попълва топ-четири на най-популярните сред инвеститорите валутни двойки. 

Става въпрос за USD/CHF - долар-швейцарски франк. 

Швейцарският франк е основната валута на Швейцария и Лихтенщайн. Често наричан като "швейцарец", първата форма на швейцарския франк, се появява на бял свят през 1798 година, като един швейцарски франк, се е равнявал на шест цяло и три-четвърти грама сребро или един и половина френски франка. 

Преди 1798-ма година в Швейцария, в обръщение са били над 860 различни монети на различни страни. 

Въпреки, че франкът продължава да съществува, след 1800-та година, той е бил само една малка част от парите в обръщение, повечето от които са били чужди валути, използвани от търговците и банките в страната. 

Някои банки, издават дори свои собствени банкноти. За, да се реши сложната обстановка в страната, във връзка с парите в обръщение, правителството решава, че ще е единствената институция, която емитира пари. 

Основната характеристика на швейцарския франк е, че по подобие на йената, той се приема от инвеститорите като "остров на спасение". Или търси се много сериозно, в моменти на политическа и икономическа нестабилност, или при извънредни геополитически събития. 

Всъщност от 1920-та година, до 2000-та година, инфлацията в Швейцария е била на практика почти при нула процента, като в допълнение, над 40% от франковете в обръщение, са били обезпечени със злато. Това прави франкът, крайно предпочитана валута. 

След референдум през 2000-та година, обезпечеността на швейцарския франк със златото е прекратена. 

До 2005-та година, след активна продажба на злато, централната банка на Швейцария, държи вече едва 1 290 тона от благородния метал, или 20% от активите си. 

Другата характеристика на франка, освен че е остров на спасение е, че курса му се влияе изключително много от политиката на швейцарската централна банка, която е назависима и до голяма степен непредвидима. 

През март 2011-та година, франкът поскъпва над психологическата граница от 1.10, спрямо долара. През юни на същата година, той вече струва повече от 1.20, като инвеститорите търсят спасение във валутата, в резултат на развихрилата се гръцка дългова криза. 

Това кара швейцарската банка, да се намеси, за да обезцени силно поскъпналата си валута, което наранява износа и икономиката на страната. На 6-ти септември 2011-та година, при ниво на търговия на франка от 1.0950, банката поставя референтен курс на франка при ниво от 1.20. В рамките на 15 минути, франкът поевтинява до 1.22 спрямо еврото и с 9%, спрямо щатската валута. 

До средата на януари 2015-та година, търговията с франка, бе в границите на зададения диапазон, макар и той да е бил на няколко пъти нарушаван. 

На 15-ти януари 2015-та година швейцарската централна банка, се отказа от обвързаността на франка към еврото и това инициира поветиняване с близо 30% спрямо единната валута, част от което повишение бе частично компенсирано. Краят на деня франкът приключва с поскъпване от 23% спрямо еврото, и 21% спрямо долара. 

Движението на франка, само на 15-ти януари е по-голямо от сумарното му дневно изменение спрямо останалите основни валути, през предходните близо 1000 борсови сесии. 

Неочакваното решение на банката, носи огромни загуби на някои валутни трейдъри. Компанията Alpari, руска компания за спред бетинг залози, със седалище във Великобритания, обяви фалит. С дейността си приключи и новозеландският форекс брокера Global Brokerz. 

Много трейдъри, избират валутния франк освен, като "остров на спасението" в моменти на несигурност и кризи, но и заради отрицателната корелация на франка, с други волатилни и популярни валути, като канадския и австралийския долар.