Дългът на Щатите нараства непрестанно през последната година, като през 2018 година той достигна 22 трилиона долара. Представено по друг начин това е 137% от целия брутен вътрешен продукт (БВП) на САЩ или едно от най-високите нива на задлъжнялост в глобален мащаб.

Ако обаче правителството в САЩ натрупва постоянно нови дългове, същото важи и за домакинствата в страната. Това показват данни на Центъра за макроикономически данни към Федералния резерв, според които задълженията на домакинствата са нараснали 16 поредни тримесечия.

В това число влизат различни задължения, като такива по студентски кредити жилищни кредити и т.н. Някои от тях не са нараснали до опасни за икономиката размери, но при други рискът се увеличава през последните години.

В своя публикация от платформата How Much разглеждат как са се увеличили задълженията на американските семейства от 2003 година насам. Те се позовават на изчисленията на Центъра за макроикономически данни, според които към средата на тази година дългът на домакинствата в САЩ възлиза на 13,29 трилиона долара.

Това е най-високото му ниво от предишния пик до 12,68 трилиона долара през 2008 година. Като дял на първо място са ипотечните кредити с общ размер от 9 трилиона долара. Студентските дългове достигат 1,41 трилиона долара, а заемите за закупуване на автомобили - 1,24 трилиона долара.

Снимка 409419