Брутният външен дълг на България в края на септември е 32 879.8 млн. евро (65.5% от БВП ), което е с 1166.5 млн. евро (3.4%) по-малко в сравнение с края на 2016 година. Дългът намалява с 654.4 млн. евро (2%) спрямо септември миналата година, показват данните на Българската народна банка.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември е 6003.3 млн. евро - 12% от БВП.

Спрямо края на 2016 г. (6782.5 млн. евро, 14.1% от БВП) той намалява със 779.2 млн. евро - или с 11.5%. Дългът на сектора се понижава с 484.6 млн. евро (7.5%) спрямо септември 2016 година.

Външните задължения на сектор Банки са 4272.2 млн. евро . Те се повишават със 109.2 млн. евро (2.6%) спрямо края на 2016 г. Дългът на банките нараства с 599.4 млн. евро (16.3%) спрямо септември 2016 г.

Външните задължения на Други сектори са 10 554.3 млн. евро (21% от БВП). Те намаляват със 175.5 млн. евро спрямо края на 2016 г. и с 309.9 млн. евро (2.9%) спрямо миналия септември.