Министерството на финансите и БНБ публикуваха резултатите от проведения на 25 октомври аукцион, на които бяха продадени облигации с общ номинал от 500 млн. лева. Както вече бе споменато при обявяването на емисията, тя е с рекорден обем от 500 млн. лева. Сравнението е лесно защото всъщност става дума за преотваряне на емисия обявена през февруари 2021-а. От тогава е след първото пласиране на облигации по нея - с общ номинал от 300 млн. лева, досега има само едно успешно отваряне - през септември, когато са пласирани облигации с номинал 300 Става дума за държавни ценни книжа със срок на погасяване десет години и шест месеца, които носят фиксирана лихва от 0,10% годишно. Но при ценните книжа е важна доходността, която се формира от лихвата и от отстъпката от номинала, по която те се продават. Колкото по-голяма е тази отстъпка, толкова по-евтини за купувачите са облигациите и толкова по-висока доходност плаща за тези книжа на купувачите емитентът им - в случая държавата.

Мартенското преотваряне на емисията, на което бяха предложени облигации с номинал 200 млн. лева, пропадна. Причината за това бе, че правителството (тогава това на Бойко Борисов) отхвърли направените поръчки поради прекалено високата (според Министерството на финансите) доходност, която поискаха купувачите, предлагайки средна цена от 98,24 лева за 100 лева номинал. Финансовото ведомство прецени, че това е сериозно намаление на цената, което води до неприемливо за бюджета увеличение на доходността, която той плаща на кредиторите, на фона на февруарския пласмент, който бе при средна цена от 99,58 лева, формираща доходност от 0.14% годишно.

През септември ситуацията бе коренно различна. Политическа нестабилност, надигаща се нова COVID вълна и повишаваща се инфлация. Тази конюнктура бе преценена от купувачите на държавен дълг като значително по-рискова и затова на аукциона те поискаха за предложените от правителството облигации средна цена от 99,02 лева за 100 лева номинал, която им носеше 0,2% годишна доходност. И правителството прие тази оферта, тъй като тя бе по-добра за него от мартенската (макар да бе по-лоша от февруарската).

Сега - през октомври, ситуацията явно се е влошила, тъй като купувачите на държавен дълг са предложили и Министерството на финансите е приело, средна цена за облигациите от 95,87 лева за 100 лева номинал. Тя е рекордно ниска за въпросната емисия и логично води до рекордно висока доходност - от 0.53%, която държавата се ангажира да плаща по тези книжа на притежателите им. Всъщност въпросната доходност надхвърля над 2,5 пъти септемврийската. И това едва ли може да се отдаде само на рекордния обем облигации. Явно ситуацията в страна бързо се влошава, при това с темпове, които значително ескалират покачването на рисковете за стабилността на фиска. И кредиторите на държавата реагират на това като искат да покрият завишения риск с по-висока доходност.