Финансовите министри от ЕКОФИН ще обсъждат въвеждането на еврото в България и присъединяването на страната ни към Европейския валутен механизъм (ЕВМ2) на някое от следващите си заседания, стана ясно днес.

„Най-вероятно ще говорим за еврото и валутния тестов период в България през следващата година", каза финансовият министър Пламен Орешарски на специален брифинг след заседанието на ЕКОФИН.

Първо трябва да бъде обсъден европейският валутен механизъм (ЕВМ2), към който България да се присъедини, с Европейската централната банка и Европейската комисия, след което да бъде внесен този въпрос за обсъждане на някое от следващите заседания на ЕКОФИН, заяви още Орешарски.

Европейският валутен механизъм представлява двугодишен валутен тест за стабилност на страната преди да влезе в Еврозоната, през който ЕС наблюдава и тества всички основни пазарни показатели на страната, във връзка с присъединяването й към Еврозоната.

Това е и първата стъпка, която предприемат държавите от ЕС, преди официалното влизане в зоната.

През този период на двугодишни тестове, страната ще трябва да прикрепи националната си валута към еврото в 15% марж в двете посоки на паритетния валутен курс. Това няма да бъде трудно, тъй като страната ни ще запази политиката на валутен борд до приемането на единната валута.

България вече заяви, че иска да стартира въвеждането на евровалутата през втората половина на 2009 г. или от началото на 2010 г., но изказвания на финансовия министър през февруари тази година охладиха ситуацията, с факта, че еврото може да бъде отложено с 2 г. за 2012 г.