ЕС работи усилено, за да прокара строги капиталови правила за банките, които разполагат с криптоактиви. Регулациите трябва да бъдат ускорени и да намерят място в предстоящия банков закон на Европейския съюз, ако Европа иска да избегне пропускането на глобално договорен краен срок, съобщава Reuters.

Агенцията се позовава на доклад, изготвен от Европейската комисия.

Базелският комитет за банков надзор, който определя международните банкови правила, посочва януари 2025 година като краен срок за прилагане на капиталовите изисквания за експозициите на банките към криптоактиви като биткойни и стейбълкойни.

Кристин Лагард поиска глобални регулации на биткойн

Кристин Лагард поиска глобални регулации на биткойн

Призивът ѝ показва, че тя не разбира същността на криптовалутите

"За момента банките имат много ниски експозиции на криптоактиви и само ограничено участие в предоставянето на услуги, свързани с криптоактиви. Банките изразиха интерес да търгуват с криптоактиви от името на своите клиенти и да предоставят услуги, свързани с криптоактиви", отбелязва ЕК в документа.

Стандартите на Базел се прилагат в ЕС със закон и забавянето може да означава, че банките трябва да чакат по-дълго, за да навлязат на криптопазара, тъй като отделни правила на ЕС за търговия с криптоактиви влизат в сила през 2024 година.

За да наложи правилата за крипто на Базел, Брюксел може да предложи нов закон или да разшири банковия закон, който сега финализира.

Това би дало повече яснота на банките относно изискванията за експозиции на криптоактиви и би гарантирало, че рисковете, които произтичат от тях са адекватно адресирани.

Съществува ли понятие за "крипто-банка" и какви са приложимите регулации към областта?

Съществува ли понятие за "крипто-банка" и какви са приложимите регулации към областта?

Случаят "Нексо" повдигна въпроса за разбирането какво е банкова дейност в дигиталния свят