Международните (златно-валутните) резерви на Руската федерация за периода от 18 февруари, когато достигнаха исторически максимум, до 25 март, намаляват с 38,8 милиарда долара и сега възлизат на 604,4 милиарда долара, се казва в информация на Централната банка на Русия, цитирана от руски медии.

"Към 25 март 2022 г. международните резерви на Руската федерация възлизат на 604,4 милиарда щатски долара, като са намалели с 38,8 милиарда щатски долара спрямо 18 февруари 2022 година. Основните фактори за намаляването на златно-валутните резерви са валутните интервенции, валутното рефинансиране , както и валутна преоценка на активите", се казва в изявление на регулатора.

От почти месец и половина руската Централна банка не разкриваше актуални данни за посочения показател. Исторически максимум златно-валутните резерви на Русия достигнаха на 18 февруари 2022 г. - 643,2 милиарда долара.

Според оповестените сега данни и за предходните няколко седмици, към 25 февруари резервите възлизат на 629,4 млрд. долара, към 4 март - на 608,9 млрд. долара, към 11 март - на 611,8 млрд. долара, към 18 март - на 606,2 млрд. долара.

Ще изпадне ли Русия в неплатежоспособност заради тежките финансови санкции

Ще изпадне ли Русия в неплатежоспособност заради тежките финансови санкции

Pycия е пета в cвeтa по размер на златно-валутните peзepви

Международните (златно-валутни) резерви на Руската федерация са високоликвидни чуждестранни активи на разположение на Банката на Русия и правителството. Резервите се състоят от монетарно злато, специални права на тираж (СПТ), резервни позиции в МВФ и финансови средства в чуждестранна валута (други резервни активи).

Понастоящем около половината от златно-валутните резерви на Русия, намиращи се в чужбина, са блокирани, заради наложените санкции.

Златото ще измести ли долара в златно-валутните резерви на държавите

Златото ще измести ли долара в златно-валутните резерви на държавите

Цената на златото може да надмине 10 000 долара на тройунция