Европейската централна банка заяви в икономическия си бюлетин, публикуван днес, че икономическият растеж на еврозоната вероятно ще остане слаб през първото тримесечие на 2022 година. Като основните причини за това са, все още продължаващата коронавирусна пандемия, както и "недостиг на материали, оборудване и работна ръка".

ЕЦБ потвърди позицията, че рязкото нарастване на инфлацията се дължи най-вече на по-високите цени за енергия и храна. Банката отново отбелязва, че "инфлацията вероятно ще остане повишена за по-дълго време от предишните очаквания, но ще намалее през настоящата година".

Базираната във Франкфурт институция подчерта, че нейният Управителен съвет е готов да коригира паричната си политика, за да "гарантира, че инфлацията ще се стабилизира около целевото ниво на ЕЦБ от 2% в средносрочен план", съобщи БНР.

Въпреки ръста на инфлацията, ЕЦБ все още отбелязва продължаващото възстановяване на икономиката и пазара на труда в еврозоната, "подпомогнати от широката политическа подкрепа".

"Икономиката е засегната все по-малко от всяка следваща вълна на пандемията и факторите, ограничаващи производството и потреблението, би трябвало постепенно да отслабват, което да позволи на икономиката да набере отново сила с течение на годината", смята ЕЦБ.

ЕЦБ: Цифровото евро би било допълнение към парите в брой

ЕЦБ: Цифровото евро би било допълнение към парите в брой

"Прототипът" на дигиталната валутата ще бъде представен през 2023 година