Европейската централна банка реши на заседанието си днес да остави основните лихвени проценти непроменени. Тя потвърди решенията, приети на предишното заседание през декември 2021 година.

На днешното си първо за 2022 г. редовно заседание, ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите по рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и лихвата по заемите на ниво от 0,25%. Банката остави без промяна и лихвата по депозити от "минус" 0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължава да бъде налагана отрицателна "наказателна" лихва от 0,5%.

В подкрепа на симетричната инфлационна цел от 2% и в съответствие със стратегията на паричната си политика, Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато не отбележи, че инфлацията е достигнала 2% доста преди края на прогнозния период и трайно за остатъка от него. И същевременно ЕЦБ трябва да прецени, че отбелязаният напредък на основната инфлация е достатъчен, така че да бъде в съответствие със стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план. Това може да означава и краткотраен период, през който инфлацията е малко над целевата.

Европейската централна банка потвърди, че ще прекрати нетните покупки на активи по "Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP) в края на март 2022 година.

Управителният съвет на ЕЦБ обаче възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по прорамата PEPP, най-малко до края на 2024 година. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла на централната банка по програмата PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

ЕЦБ също така заяви, че месечните нетни покупки по програмата за закупуване на активи (APP) ще възлизат на 40 милиарда евро през второто тримесечие на 2022 г. и на 30 милиарда евро през третото тримесечие на годината. От октомври те ще бъдат намалени на 20 милиарда евро на месец "толкова дълго, колкото е необходимо, за да се затвърждава стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти".

Управителният съвет на ЕЦБ продължава да очаква нетните покупки да бъдат прекратени малко преди да започне да повишава основните лихвени проценти.

В заключение Европейската централна банка заяви, че има готовност да коригира всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

ЕЦБ допусна "затягане" на паричната си политика, ако инфлацията се задържи висока

ЕЦБ допусна "затягане" на паричната си политика, ако инфлацията се задържи висока

Тогава първата стъпка ще бъде да се прекратят покупките на активи