Европейската централна банка ще преразгледа прогнозата за банковото кредитиране следващия месец, тъй като съществува риск банките да затегнат кредитирането и да изострят сегашното икономическо забавяне, заявява главният икономист Питър Прает, цитиран от Reuters.

Неговите коментари, в интервю, публикувано в понеделник, вероятно ще затвърдят пазарните очаквания за нов кръг от многогодишни заеми на ЕЦБ за банките, тъй като матуритетът на последните такива на стойност около 750 милиарда евро започва да настъпва следващата година, създавайки непреодолимо предизвикателство за кредиторите в Италия и други южноевропейски страни.

Икономиката на еврозоната продължава да се забавя, повдигайки въпроси относно плановете на ЕЦБ за повишаване на лихвения процент след следващото лято.

"Необходимо е да следим внимателно ефектите от паричната политика върху банковата система," казва Прает. "През март ще направим оценка на текущите и очакваните ефекти в банковия сектор от водената политика."

Временна слабост или продължителна криза? Този въпрос ще определи кога ЕЦБ ще вдигане лихвите

Временна слабост или продължителна криза? Този въпрос ще определи кога ЕЦБ ще вдигане лихвите

Плановете да се задържат ниските лихви все по-малко отговарят на очакванията на пазарите

Прает добавя, че целевите операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР) на ЕЦБ са "много полезен инструмент" и все още са част от "инструментариума" на ЕЦБ.

Той беше вторият член на борда на ЕЦБ, който предложи перспективата за нова такава операция, след като Беноа Коур заяви миналата седмица, че е възможен "нов кръг".

Главният икономист също така заявява в интервю, че очаква прогнозите на ЕЦБ да бъдат намалени отново през март, особено "за краткосрочния план", като същевременно подчерта някои положителни резултати, като нарастващото потребление и заетост.

Той добавя обаче, че ЕЦБ би могла да отложи във времето първото си покачване на лихвените проценти след кризата, ако е необходимо.

"Ако икономиката на еврозоната се забави по-рязко, бихме могли да адаптираме нашите насоки за лихвените проценти и това може да бъде допълнено и с други мерки," казва той.