Държавите от еврозоната са изправени пред финансови рискове и повече стимули ще бъдат необходими в хода на възстановяване на региона от пандемията от коронавирус. За това предупреждават от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Корона кризата засегна различни сектори от икономиката в различна степен, като туризмът, хотелиерството и ресторантьорството бяха най-тежко ударени.

В последния си преглед на финансовата стабилност от ЕЦБ посочват, че неравномерния шок върху икономиката крие рискове за конкретни отделни държави и за части от икономиката на Еврозоната.

"Докато Еврозоната излиза от третата вълна на пандемията, рисковете за финансовата стабилност остават неравноверно разпределени", посочва вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос.

Финансовата институция се опасява от високото ниво на корпоративния дълг в държавите, разчитащи в голяма степен на сектора на услугите, заради натиска на правителствата и на кредиторите върху тях.

От ЕЦБ очакват при постепенното оттегляне на стимулите за бизнеса в страните от Еврозоната да нарасне броят на фалитите в сравнение с преди пандемията и особено в някои държави.