Европейската централна банка реши да остави основните си лихвени ставки непроменени, но увеличи както размера, така и продължителността на т.нар. "Пандемична програма за извънредни покупки" (PEPP), позната и като пандемична програма за "количествени облекчения"), оказвайки по този начин допълнителна подкрепа за възстановяване на еврозоната от коронавирусната криза, предава БНР.

На днешното си редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна депозитната лихва от -0,5%, след като тя беше понижена с 10 базисни пункта през миналия септември. Това означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължи да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто.

ЕЦБ обаче увеличи с 600 млрд. евро размера на одобрената през март "Пандемична програма за извънредни покупки на активи", по-известна като "пандемични количествени облекчения" до общо 1,35 трилиона евро, като в същото време удължи и срока на нейното действие поне до юни 2021 година спрямо досегашната крайна дата на 31-ви декември тази година.

Банката посочи, че ще извършва покупки на активи чрез програмата PEPP по гъвкав начин.

Централната банка също така ще продължи нетните си покупки и по стандартната до преди коронавирусната пандемия програма за закупуване на активи (APP) с месечен темп от 20 милиарда евро, както и покупките според допълнителния временен пакет от 120 милиарда евро" до края на 2020 година".

Тя също така отбеляза, че лихвените проценти ще останат на сегашните или на по-ниски нива, докато в еврозоната не бъде достигната целева инфлация от малко под 2 на сто.

ЕЦБ отново потвърди, че е готов да коригира всички налични финансови инструменти според тяхната необходимост.

Банката очаква програмите за "количествени улеснения" да действат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се подсили въздействието на настоящата стимулираща лихвена политика.