Централната банка на Германия (Дойче Бундесбанк) и Европейската комисия, стартираха програма за допълнителна подкрепа на централните банки и надзорните органи в страните от Западните Балкани, съобщиха от Българската народна банка. Става въпрос за държави - кандидати и потенциални кандидати за членство в Европейския съюз, сред които Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия и Република Косово.

Инструментът цели да помогне на държавите, които желаят да се присъединят към ЕС, да реализират задълбочени реформи за подготовка за своето членство. Това се постига главно чрез уеднаквяване на техните правила и политики със стандарти и практики на ЕС. Програмата ще укрепи допълнително капацитета на институциите бенефициенти чрез подобряване на инструментите за провеждане на политики и прилагане на най-добрите международни и европейски стандарти в националните практики. 

Програмата е тригодишна и се финансира от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III). Ще бъдат организирани обучения в ключови области на централното банкиране и надзора: борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, банков надзор, финансова стабилност, защита на потребителите на финансови услуги и финансово включване, възстановяване и преструктуриране на кредитните институции, платежни системи, информационни технологии и европейска интеграция.