В хода на коронакризата, за пръв път в историята си Федералният резерв се включи да спасява пряко корпоративните облигации. По всичко личи, че тази програма е към края си, защото централната банка вече стартира свиването ѝ.

Механизма за изкупуване на корпоративен кредит на вторичния пазар (SMCCF) беше инструментът, с който се наляха около 13,7 млрд. долара в банкрутирали корпоративни облигации. SMCCF спря да купува нов дълг на 31 декември 2020 г.

Към края на април в него падежираха 5,21 млрд. долара облигации на компании като Whirlpool, Walmart и Visa, а приблизително половината от остатъка ще падежират края на 2023 г. Повечето от портфолиото на механизма ще са падежирали до средата на десетилетието.

Освен това тях, централната банка притежава облигации за 8,56 млрд. долара на борсово търгувани фондове, които държат корпоративен дълг, като например Vanguard. Борсово търгуваните фондове имаха най-силна експозиция към компании като AT&T, Verizon и Toyota.

Но според служител на Федералния резерв, централната банка започва да разпродава облигациите, които притежава по този механизъм.

"Продажбите по портфейла на SMCCF ще бъдат постепенни и организирани и ще имат за цел да сведат до минимум потенциала за неблагоприятно въздействие върху функционирането на пазара, като вземат предвид дневната ликвидност и условията на търговия за борсово търгуваните фондове и корпоративните облигации. Федералният резерв на Ню Йорк, управляващ операциите на SMCCF, ще съобщи допълнителни подробности скоро и преди да започнат продажбите", посочва самата централна банка в прессъобщение.