Народната банка на Китай е посочила, че местният финансов сектор трябва да "понесе" още по-високи количества лоши кредити, а причината за това е "сковаването" на стопанството в резултат от епидемията от коронавирус, предаде Reuters. Същевременно институцията ще осигури подкрепа за проблемните сектори и компании в икономиката.

"Ще подпомогнем квалифицираните фирми, за да могат да възстановяват дейностите и производството си колкото се може по-бързо, чрез които да се поддържа стабилното функциониране на икономиката и да се минимизира ефекта от епидемията", коментира вицепрезидентът на Народната банка на Китай Фан Уайфей по време на пресконференция.

Китай намаля изискванията за резервите на банките с 50 базисни пункта

Китай намаля изискванията за резервите на банките с 50 базисни пункта

Страната се опитва да съживи икономика с мерки, които могат да я въвлекат в спирала към нулевите лихви

"Централната банка на страната всъщност има предвид, че зомби компаниите ще нараснат до невиждано досега равнище, тъй като нито Народната банка, нито държавно притежаваните търговски банки ще изискат изплащането на кредити на стойност милиарди, ако не и трилиони долари от кредитополучателите, които ще пледират за форсмажор като извинение за несъстоятелността си", коментират от Zero Hedge.

През ноември Народната банка на Китай проведе стрес тест на финансовата система, обхващащ 30 средни и големи банки, припомнят от изданието. При основния сценарий, според който растежът на БВП се забавя до 5,3%, девет от банките не отговаряха на изискванията. Но в най-лошия сценарий, при който растежът на БВП се забавя до 4,15% на годишно равнище, 17 институции, което е повече от половината анализирани, се провалят на теста.

Коронавирусът е последното нещо, от което икономиката на Китай се нуждае сега

Коронавирусът е последното нещо, от което икономиката на Китай се нуждае сега

Как епидемията ще се отрази на втората икономика в света?

Същевременно е възможно заради епидемията в началото на годината Китай да постигне 0% или дори отрицателен икономически растеж. В този сценарий финансовата система, чиито размер е 41 трлн. долара, ще се окаже в състояние, при което проблемните банкови активи ще са на стойност над 20 трлн. долара.

Това означава, че съотношението на лошите дългове на търговските банки на Китай може изведнъж да се изстреля повече от пет пъти, което по всяка вероятност ще доведе до несъстоятелност на много от финансовите институции в страната.