България е сред страните в Европейския съюз (ЕС) с най-малко на брой банки, но със значително по-голям персонал в сравнение с редица други държави членки. У нас към 31 декември 2017 година дейност развиват 27 такива, а по-малко има в Малта (общо 25), Словения (общо 18) и Словакия (общо 26).

Във всички тези финансови институции заетите са 30 070 души, като по брой на служителите в сектора България изпреварва страни, като финансовият център на Европа Люксембург, Ирландия, Финландия и Кипър. Това показват данни на Европейската банкова федерация (EBF) към края на миналата година.

Казано по друг начин в Люксембург банките са 141 или пет пъти повече от тези в България. Заетите в сектора обаче са с близо 4000 души по-малко, отколкото тези в нашата страна. В сравнение с Финландия разликата е по-драстична. Там броят на банките е 267 или почти 10 пъти повече от българските. Заетите обаче са с почти 9000 души по-малко, отколкото у нас - 20 999.

Общо финансовите институции в ЕС са 6250, а общо заетите са над 2,7 милиона души. Не е изненадващо, че най-голям е броят на тези в икономика номер 1 на Стария континент.

В Германия банките са 1632, а служителите им са повече от 619 хиляди души. Това означава, че 26,1% от тези в ЕС са с дейност в страната, както и 22,6% от всички заети в сектора в съюза.

По активи обаче Франция и Великобритания изпреварват Германия, като 422 финансови институции в първата държат активи от 8,4 трилиона евро, а 370 банки на Острова управляват такива от 8,9 трилиона евро.

Това прави съответно 19,7% и 21% от общите активи в ЕС, които се изчисляват на 42,8 трилиона евро. За сравнение тези в най-голямата икономика възлизат на 7,7 трилиона евро.

Данните показват, че към края на 2017 година българските банки имат активи от общо 53,2 милиарда евро, като депозитите са в размер на 38,8 милиарда евро, а кредитите - 35,4 милиарда евро.

По-малко активи управляват банките в Естония - 25,4 милиарда евро, Литва - 28,5 милиарда евро, Малта - 48 милиарда евро и Словения - 40,4 милиарда евро.

Извън Еврозоната най-много активни банки има в Полша - 645, като те управляват активи за 444,8 милиарда евро. Тези в Дания са над 6 пъти по-малко, но финансовите институции там имат най-големи активи - малко над 1 трилион евро.