През следващия програмен период Фонд на фондовете очаква нови, свежи финансови средства от порядъка на 2 млрд. лв. публичен ресурс, с които да подпомогне широка палитра от бенефициенти. Това каза Николай Генчев, председател на Надзорния съвет на "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете), чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа, в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR - "България сутрин".

По думите на Николай Генчев, към публичния ресурс от 2 млрд. лв. ще се добави и значителен размер частно съфинансиране, така че общият размер на средствата във Фонда могат да достигнат 4 млрд. лв.

По думите на Николай Генчев, задачата на Фонд на фондовете е да структурира и управлява финансови инструменти по различните европейски програми. Той подчерта, че крайните бенефициенти на получените средства от Фонда могат да бъдат освен различни бизнеси - стартиращи, малки, големи, разрастващи се, така и общини, региони, ВиК дружества в цялата страна, селскостопански производители, малки и семейни фирми и т.н.

"До момента Фонд на фондовете е финансирал 2500 проекта на фирми и общини. Зад това стоят дялови инвестиции в: над 200 иновативни стартъпа, близо 700 микрокредита за малки бизнеси и социални предприятия, почти 500 000 лв. кредитно финансиране за регионални и общински проекти, 540 млн. лв. за 1300 малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19 пандемията и др.", обясни Николай Генчев.

По думите му, очаква се до края на следващата година броят на финансираните проекти и бизнеси да достигне 4500. "Става дума не само за дългово и дялово финансиране за различни бизнеси, но и за общински и регионални проекти, воден цикъл, селско стопанство, селски региони, различни култури и обществени проекти и инициативи и т.н.", каза още той.

"Един от възможните подходи за кандидатстване е да се обърнете към някой от фондовете за дялово инвестиране в иновативни стартъпи. Можете да получите пари от тях, например", уточни Генчев по отношение на бизнеса.

"Близо 600 млн. лв. са все още на разположение за предоставяне на финансиране под различни форми, от стария програмен период", посочи още Генчев и прикани бизнеса и държавата да се възползват максимално от ресурса.

Припомняме, че на 16 ноември министърът на иновациите и растежа Александър Пулев назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството, сред които и Николай Генчев. Назначението беше поредна стъпка в процеса на въвеждането на чисти и прозрачни политики във Фонда на фондовете и спрямо добрите практики в индустрията.