Германците са известни със своята пестеливост и тя ясно се вижда както на ниво домакинства, така и на ниво държавни финанси. Току-що публикуваните данни за състоянието на държавния бюджет за първото полугодие ясно показват едно: той е на голям излишък.

Остатъкът за първите шест месеца на година възлиза на 45.3 милиарда евро. И това въпреки забавянето на икономиката през второто тримесечие на годината с 0.1%. Излишъкът възлиза на 2.7% от БВП на страната.

През 2019-а приходите в бюджета за периода възлизат на 791.8 милиарда евро, а разходите - 746.5 милиарда. Всички нива на германската данъчна система допринасят за положителния резултат - на национално ниво плюсът е в размер на 17.7 милиарда евро, на провинциално - на 12.7 милиарда евро, и на общинско - 7.7 милиарда евро.

Германия пуска първите в историята 30-годишни ДЦК с нулева лихва

Германия пуска първите в историята 30-годишни ДЦК с нулева лихва

Но интересът към тях остана слаб

Най-много приходи в бюджет идват от данъци - около половината или 415.4 милиарда евро. Второто най-важно перо са осигуровките, които растат с 4.4% на годишна база заради доброто представяне на пазара на труда. Спад има най-вече при доходите от лихви.

Въпреки впечатляващите финансови числа, това не е най-добрият резултат, който е постиган през последните години. Миналата по същото време излишъкът беше в размер на 48.1 милиарда евро или 2.9% от БВП. И миналогодишният, и тазгодишният бюджетен излишък се равняват на близо толкова, колкото произвежда българската икономика за цяла година.