Хана Читбайова е новият директор Човешки ресурси на УниКредит Булбанк, съобщиха от банката. Тя има богат професионален опит в областта на управлението на човешките ресурси, подкрепен от солидни бизнес познания и способност да изгражда ефективни партньорства с бизнес лидерите.

Хана Читбайова поема позицията от Емануеле Рекиа, който продължава развитието си в УниКредит като директор Индустриални отношения, политики и услуги в областта на Човешките ресурси на ниво група.

Опитът на Хана Читбайова на ключови позиции в звената за Човешки ресурси от банките в различните държави включват: управление на разходите, разширяване на дейността, управление на кризи, сливания и придобивания.

По време на 12-годишния си опит е управлявала различни важни процеси в това число: подбор и оценяване, програма за управление на таланти и топ мениджмънт, управление на представянето, възнаграждение и придобивки.

Кариерата на Хана в УниКредит започва през март 2003 г. като специалист Обучение и развитие в банката в Словакия. След това преминава през различни позиции, в това число Бизнес партньор за Банкиране на дребно. Преди да се присъедини към УниКредит Булбанк е ръководила работата на всички бизнес партньори в УниКредит Чехия и Словакия.

Тя има магистърска степен по финансов мениджмънт, владее свободно английски и италиански.