Създаването на портофолио от акции в успешни компании се смята за гарантиран начин да изградите богатство през живота си и да се радвате на спокойни и достойни старини. Експертите казват, че бюджетът ни трябва да се определя от правилото 50/30/20: най-много 50 процента от дохода ни трябва да отива за покриване на най-важните пера в бюджета ни — храна, жилище, сметки. 30 процента са за т. нар. дискреционни разходи — неща, които искаме, но не е задължително да имаме, например ресторанти, почивки, технологични джаджи и подобни. 20 процента остават за инвестиции.

По случай 15-годишнината на iPhone решихме да направим една бърза сметка: Колко пари щяхте да притежавате, ако вместо да купите първия модел на Apple, бяхте инвестирали сумата в акциите на технологичната компания?

В САЩ iPhone 2G излезе на пазара през лятото на 2007 г. на цена от $499 със задължителен двугодишен договор с оператора AT&T. Вземайки сумата от $499 и инвестирайки я в Apple в началото на 2007 г., когато моделът бе показан, днес акциите (с реинвестиран дивидент) струват $34 113 (или почти 60 хил. лв.), сочат историческите данни.

В сравнение с инвестиция в S&P 500, която за същия период щеше да донесе баланс от $2 253.

Източник: Portfolio Visualizer

Източник: Portfolio Visualizer

За периода акциите на Apple, която преди дни стана първата компания с пазарна капитализация от $3 трлн., са растяли средногодишно с впечатляващите 32,53 процента — при 10,57 процента за S&P 500.

Високодоходна щеше и да е инвестицията в iPhone 2G, който просто да приберете в някой шкаф. В eBay днес се продават няколко модела с неотваряна кутия срещу цена от около $25 хил.