Пазарът на т.нар ислямски финанси се очаква да расте бурно през следващите години в глобален мащаб и да достигне 7,7 трлн. долара към 2025 г. - със стабилен ръст от 40 на сто. Прогнозата е на Олег Ганеев, старши вицепрезидент на най-голямата руска банка - "Сбербанк".

По думите му финансите по правилата на Шариата могат да започнат да се прилагат и в неговата страна след приемането на нов закон.

Турция е готова да участва в ислямски вариант на ЕЦБ и ФЕД

Турция е готова да участва в ислямски вариант на ЕЦБ и ФЕД

В момента има над 300 ислямски финансови институции в 75 държави

Контекст: Ислямските финанси следват религиозно-етичните норми, заложени в Корана. Те не позволяват да се дават пари с лихва, рискови сделки и финансиране на забранени дейности като хазарт, производство на алкохол или отглеждането на свине. Не са позволени и практики като продажбата на къси позиции, защото се смятат за вредни за обществото.

Водещ принцип е, че всички участващи в дадена сделка трябва да споделят еднакво както ползите, така и рисковете от нея и освен това всяка транзакция трябва да има реална икономическа, а не спекулативна стойност.

Как се печели по ислямски?

Как се печели по ислямски?

Има ли "морални" банки, които печелят без да взимат лихва? Ислямскит свят има отговор на този въпрос. Ислямските облигации "сукук" стават все по-популярни по света, включително в Европа

Корените на ислямските финанси могат да бъдат проследени до VII век, но в сегашния си вид те се зараждат след средата на XX век, когато залежите на петрол спомагат за появата на по-богати и влиятелни мюсюлмански държави.

Детайли: В интервю пред Анадолската агенция Ганеев коментира, че ислямските финанси са "финанси на участието" - заради принципа на споделените полза и риск. Според него правилата на Шариата предоставят ефективна защита срещу цикличните рискове в традиционните финансови системи.

Затова и в Държавната Дума е внесен проектозакон, който да позволи прилагането на ислямското финансиране в Русия. Ганеев отбелязва, че в страната има голям потенциал и вече даже се забелязва търсене на такъв тип услуги: "В момента мюсюлманите в Русия са над 20 млн. души - без имигрантите. Смятаме, че 7,5 млн. от тях са потенциални клиенти, които биха следвали принципите на ислямските финанси. Процентът на тази група ще се увеличи до 30 на сто и 30 на сто е голямо поле за дейност".

По думите му "Сбербанк" вече прави много, за да отговарят операциите ѝ на записаното в Корана по линия на различни етични въпроси и покриване на определени норми, като за това се грижи специален отдел: "От критично значение е да разполагаме с инфраструктурата, която гарантира, че всички участници в дадена транзакция се чувстват комфортно и "Сбербанк" е активно ангажирана в разработката на тази инфраструктура".