Размерът на нетния изтичащ капитал от Русия скочи с 42% на годишна база през януари т.г. до 12,8 милиарда долара в сравнение с 9 милиарда долара през януари 2021 г., информира vesti.ru.

Според базовия сценарий на прогнозата на Банката на Русия за 2022 г., при средна годишна цена на петрола от $65 за барел, излишъкът по текущата сметка на платежния баланс ще бъде $111 милиарда, външнотърговският излишък ще бъде $205 милиарда (износ - 511 милиарда долара, внос - 307 милиарда долара), изтичане на капитал - 65 милиарда долара.

Изтичането на капитали от Русия скача. Кой е виновен?

Изтичането на капитали от Русия скача. Кой е виновен?

Икономисти обвиняват правителството и Централната банка

Според предварителните оценки излишъкът по текущата сметка на Русия се е увеличил 3,3 пъти до 120,3 милиарда долара през 2021 г., външнотърговският излишък се е удвоил до 185,9 милиарда долара, а нетният изходящ капитал се е увеличил 1,4 пъти до 72 милиарда долара.

Изходящият капитал от Русия се е увеличил през 2020 г. с 2,2 пъти до 47,8 милиарда долара.

Така от началото на 2020 г. от Русия са изтеглени 132,6 милиарда долара.

"Пълното изтегляне на капитал от Русия... по законни канали (показани в платежния баланс), по незаконни канали (които не са отразени в платежния баланс) и по каналите на Банката на Русия (увеличаване на валутните резерви ) за не много дългата история на съвременна Русия може да се оцени на 1,7-2 трилиона долара ", каза Валентин Катасонов, доктор по икономика, член-кореспондент на Академията за икономически науки и предприемачество.